Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Máltán

Málta szélessávú politikája technológiasemleges, és előnyben részesíti a versenypiaci környezetet.

Összefoglaló a máltai szélessávú fejlesztésekről

A Máltai Diġitali 2022–2027 a digitális szempontból szükséges átalakulásra összpontosít, amelynek célja egy jobb társadalom és egy virágzó gazdaság.

Nemzeti szélessávú stratégia és politika

Felelős hatóságok

  • A széles sávú hálózatok fejlesztése a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozik.
  • Máltai Informatikai Ügynökség az információs és kommunikációs technológiai politika, programok és kezdeményezések központi mozgatórugója a kormányon belül.
  • Az elektronikus hírközlés és a spektrumgazdálkodás nemzeti szabályozó hatósága a Máltai Hírközlési Hatóság (MCA). Információs társadalmi ágán keresztül az MCA számos keresletösztönző intézkedést hajt végre, amelyek célja a szupergyors széles sávú szolgáltatások elterjedésének növelése.

A szélessáv fejlesztésének fő céljai

A Máltai Diġitali (2022–2027) a Málta előző, 2014–2020-as időszakra szóló digitális máltai stratégiájának megvalósítása terén elért eredményekre épít. A cél az, hogy a digitalizáció legyen az átalakulás fő hajtóereje, amely a következőkhöz szükséges:

  • Tegye jobbá a máltai polgárok életét, tegye lehetővé a vállalkozások boldogulását, és tegye hozzáférhetőbbé a kormányzati szolgáltatásokat.
  • A gazdasági növekedés megvalósítása az innováció és az egyes fontos társadalmi és gazdasági területekre való további stratégiai összpontosítás révén.

A digitális dimenziót a jobb társadalomhoz és virágzó gazdasághoz vezető átalakulás hajtóerejének tekintik. A stratégia egyik magas szintű célja, hogy prioritásként kezelje a műszaki és infrastrukturális digitális képességekbe történő beruházásokat. A szabályozást és a jogszabályokat, az infrastruktúrát és a finanszírozást a digitális transzformáció általános stratégiai támogató tényezőinek tekintik. A tervezett intézkedések egyike a helyi és nemzetközi digitális konnektivitásba történő folyamatos beruházások támogatása, az internethez való szélesebb körű hozzáférés biztosítása, valamint Málta nemzeti infrastruktúrája rezilienciájának megerősítése. Málta Diġitali olyan piacvezérelt megközelítésre támaszkodik, amely a magas népsűrűséget figyelembe véve megvalósíthatónak tűnik.

A Máltai Informatikai Ügynökség (MITA) közzétette a 2021–2023-as időszakra szóló MITA digitális stratégiáját. A stratégia célja többek között az alapvető szolgáltatások és a konnektivitás megerősítése a reziliencia, a biztonság és a redundancia tekintetében.

Málta 2018-ban nemzeti ütemtervet adott ki a 470–790 MHz közötti UHF-sávra vonatkozóan, valamint vitaanyagot és felmérést készített az 5G keresletéről és jövőbeli üzleti modelljeiről. A megvalósítható 5G-telepítés felé 2019-ben, hivatkozással a gigabitalapú társadalom 5G-célkitűzéseire.

Málta helyreállítási és rezilienciaépítési terve 67,6 millió EUR-t (26%) irányoz elő a digitális transzformációra. Ennek nagy része várhatóan hozzájárul a digitális évtized céljaihoz. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv egyik intézkedése sem irányul azonban a digitális infrastruktúra céljaira.

Adatok a szélessávú fejlesztésekről és technológiákról Máltán

A széles sávú lefedettségre, előfizetésekre és penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és a költségekre vonatkozó legfrissebb adatokat az eredménytábla jelentései és a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentései tartalmazzák.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

Kapcsolattartási adatok

BCO Malta (Szélessávú Nemzeti Kompetencia Hivatal): Máltai Hírközlési Hatóság

Cím: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Málta
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +35 6 9943 4552
Honlap

Miniszterelnöki Hivatal, pénzügyi szolgáltatásokért, digitális gazdaságért és innovációért felelős parlamenti államtitkár

Cím: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Málta
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +356 2200 1467
Honlap

Máltai Informatikai Ügynökség

Cím: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Málta
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +35 621 23 47 10
Honlap

Legfrissebb hírek

Régiók és Városok Európai Hete: A digitális szakadék áthidalása az intelligens és fenntartható régiók digitális infrastruktúrájának támogatásával

Az „Intelligens és fenntartható növekedés a régiók számára” témájában ez a munkaértekezlet a digitális szakadék kritikus kérdésével foglalkozik, megvizsgálva annak az Európai Unió társadalmi kohéziójára és általános növekedésére gyakorolt hatásait.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...