Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Széles sávú internet Máltán

Málta szélessávú politikája technológiasemleges, és kedvez a versenyképes piaci környezetnek.

    Málta zászlaja

Összefoglaló a máltai szélessávú fejlesztésekről

Málta már elérte a 100%-os szélessávú lefedettségre vonatkozó célkitűzést 30 Mbps sebességgel. A 100 Mbps-nál nagyobb előfizetéssel rendelkező háztartások 50%-ára vonatkozó 2020-as célkitűzéssel a 2014–2020-as időszakra szóló digitális máltai stratégia foglalkozott.

A széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti stratégia és politika

Felelős hatóságok

  • A szélessávú fejlesztés területe a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozik.
  • A Máltai Információtechnológiai Ügynökség az információs és kommunikációs technológiai politika, programok és kezdeményezések központi hajtóereje a kormányon belül.
  • Az elektronikus hírközlés és a spektrumgazdálkodás nemzeti szabályozó hatósága a Máltai Hírközlési Hatóság (MCA). Az MCA az információs társadalommal foglalkozó részlegén keresztül számos keresletösztönző intézkedést hajt végre, amelyek célja a szupergyors széles sávú szolgáltatások igénybevételének fokozása. Ez magában foglalja az emberek arra való felkészítését, hogy rendelkezzenek az internet használatával kapcsolatos készségekkel és tudatossággal, például az életminőség javítása érdekében, az eGov portálokon, az e-kereskedelemben és az internetes banki szolgáltatásokban, valamint az egészségügyi és szociális ellátást szolgáló létesítményekben található személyre szabott információk révén. Emellett a MCA számos olyan kezdeményezést tartalmaz, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) a gazdasági növekedés támogatására. Ez magában foglalja a felhőalapú számítástechnika mint üzleti innovátor/támogatók támogatását, a kifejezetten a digitális technológiák használatára irányuló mentorálást, képzést és tanácsadást, valamint az üzleti növekedés támogatására irányuló egyéb célzott tevékenységeket, különösen a kkv-k körében.

A szélessávú szolgáltatások fejlesztésének fő céljai

Málta közzétette a 2014–2020 közötti időszakra szóló digitális máltai stratégiát. Málta kiemelt tevékenységei közé tartozik a szélessávú infrastruktúra további kiépítése. Málta stratégiájának célja, hogy 2020-ig biztosítsa a 100%-os lefedettséget 30 Mbps és 50%-os felhasználási arány 100 Mbps esetében. E nemzeti politika végrehajtása magában foglalja a technológiasemlegességet és a versenykörnyezetet. Málta digitális stratégiája hangsúlyozza a hálózat kiépítésének kínálati és keresleti oldali vonatkozásait, a meglévő infrastruktúra megosztását, valamint az IPv6 népszerűsítését a dolgok internetének előkészítéseként.

Az új máltai digitális stratégia, amely magában foglalja a széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti tervet, előkészítés alatt áll, és közzététele késik.

A széles sávú hálózatok fejlesztésére és technológiáira vonatkozó adatok Máltán

A széles sávú lefedettségre, az előfizetésekre és a penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és a költségekre vonatkozó legfrissebb adatokért tekintse meg az eredménytábla jelentéseit és a Digitális Gazdaság és Társadalmi Index (DESI) országjelentéseit.

Frekvenciakijelölések vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz

A harmonizált frekvenciakiosztásokkal kapcsolatos részletekért forduljon az Európai 5G Megfigyelőközponthoz.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

Angol nyelv

Kapcsolatfelvételi adatok

BCO Málta (a széles sávú hálózatok nemzeti illetékességi hivatala): Máltai Kommunikációs Hatóság

E-mail cím: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Málta Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 35 6 9943 4552 Weboldal

Miniszterelnöki Hivatal, pénzügyi szolgáltatásokért, digitális gazdaságért és innovációért felelős parlamenti államtitkár

E-mail cím: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Málta Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 356 2200 1467 Honlap

Máltai Információs Technológiai Ügynökség

E-mail cím: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Málta Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 35 621 23 47 10 Weboldal

Legfrissebb hírek

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Széles sávú lefedettség Európában 2022

A széles sávú hálózatokról szóló 2022. évi tanulmány nyomon követi, hogy a tagállamok milyen előrehaladást értek el a digitális évtized szakpolitikai programjában meghatározott célok felé, nevezetesen: „Gigabites konnektivitás mindenki számára 2030-ra” és „legalább 5G valamennyi lakott területen”.

NEWS ARTICLE |
Jelentkezés a 2023. évi Európai Szélessáv Díjra

A 2023. évi Európai Szélessáv Díj olyan projekteket emel ki, amelyek Európa digitális évtizedéhez vezetnek. A gigabites internetkapcsolathoz és az 5G szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító projektek utolsó esélye arra, hogy szeptember 15-ig pályázzanak a díjra.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Széles sávú internet Portugáliában

Az Agenda Portugal Digital célja egy olyan digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kihasználják a technológiák által kínált új lehetőségeket.

Széles sávú internet Hollandiában

Minden holland háztartás számára lehetővé kell tenni, hogy legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózathoz hozzáférjen, és a túlnyomó többségnek 2023-ig 1 Gbps-t kell kihasználnia.

Szélessávú szolgáltatások Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra fejlesztése, amelynek célja a gigabit széles sávú hozzáférés országszerte.

Széles sávú internet Litvániában

Litvánia célja, hogy 2027-ig 100 Mbps sebességgel lássa el a vidéki térségeket, valamint támogassa a gigabitalapú társadalom 2025-re kitűzött céljait.

Szélessávú internet Írországban

Az Írországra vonatkozó nemzeti szélessávú terv előírja, hogy 2026-ra Írország valamennyi létesítménye nagy sebességű széles sávú hálózathoz fog férni.

Szélessávú szolgáltatások Görögországban

A görög digitális transzformációs Biblia 2020–2025 között az összeköttetést az öt stratégiai tengely egyikeként emeli ki, és elismeri a Gigabit Society 2025 célkitűzéseit.

Szélessávú szolgáltatások Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, a digitális stratégia és a 2022. évi gigabitstratégia prioritásként kezeli az FTTH és az 5G hálózatok országos ellátását.

Szélessávú szolgáltatások Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti szélessávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-ra valamennyi háztartás számára gyors szélessávú hozzáférést, 2025-re pedig az üvegszálas hálózathoz való hozzáférést tűzzék ki célul.

Szélessávú internet Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyvezérelt, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet közpénzekből finanszíroznak az alulszolgált területek számára, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a szélessávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú szolgáltatások Dániában

Az országos szintű vezetékes és mobil széles sávú lefedettséget célzó számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány arra törekszik, hogy Dánia digitális éllovassá váljon azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális...

Szélessávú szolgáltatások a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaságnak a VHCN kiépítésével kapcsolatos stratégiai megközelítését.

Széles sávú internet Cipruson

Ciprus szélessávú terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott gyakorlati támogatást tartalmaz.

Szélessávú internet Horvátországban

A 2021–2027-es időszakra szóló, széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó horvát nemzeti terv megfelel a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljainak, részben pedig a 2030-ig teljesítendő digitális célkitűzéseknek.

Szélessávú szolgáltatások Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták az új generációs hozzáférésre vonatkozó széles sávú infrastruktúrára vonatkozó nemzeti tervet, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú szolgáltatások Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiája beépül a Digitális Belgium tágabb szakpolitikai stratégiájába. A vezetékes és mobil széles sávra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy felszámolja azokat a fehér területeket, ahol nem állnak rendelkezésre nagy sebességű szolgáltatások. Belgium a...

Széles sávú internet Ausztriában

Ausztria szélessávú stratégiájának középpontjában a (rögzített és mobil) gigabites kapcsolatok 2030-ig történő országos kínálata áll.