Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú szolgáltatások Szlovéniában

Szlovénia szélessávú céljai összhangban vannak a gigabitalapú társadalom célkitűzéseivel.

    Szlovénia zászlaja

Összefoglaló a szlovéniai szélessávú fejlesztésekről

A széles sávú hálózatokra vonatkozó új szlovén nemzeti terv előkészítés alatt áll, és a Digitális Szlovénia 2030 stratégia részét fogja képezni. A következő generációs széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló, 2020-ig teljesítendő szlovén terv összhangban van a gigabitalapú társadalom célkitűzéseivel. A tervek szerint a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális alapokból pénzügyi forrásokat mozgósítanak a szélessávú infrastruktúra fehér területeken történő kiépítésére.

A széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti stratégia és politika

Felelős hatóságok

  • Szlovénia Közigazgatási Minisztériuma (ministrstvoza javno upravo) felelősa nemzeti szélessávú stratégia politikai keretéért, és a széles sávú kompetenciával foglalkozó hivatalként ( BCO) működik.
  • A Kommunikációs Hálózatok és Szolgáltatások Ügynöksége (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) a versenyt, az átláthatóságot és a kommunikációs hálózatok és piacok továbbfejlesztését előmozdító és nyomon követő nemzeti távközlési szabályozó hatóságként működik.
  • Az ICT Technology Network Institute (Zavod Tehnološka mreža ICT) fejleszti és erősíti azokat a mechanizmusokat, know-how-t és eszközöket, amelyek lehetővé teszik a technológiák átadásával, az innovációval, a szellemi tulajdon kezelésével és védelmével kapcsolatos hatékony szolgáltatásokat.

A szélessávú szolgáltatások fejlesztésének fő céljai

A Szlovén Köztársaság kormánya (2016. március) elfogadta az információs társadalom 2020-ig szóló fejlesztési stratégiáját – Digitális Szlovénia 2020. Ez a keretstratégia meghatározza Szlovénia kulcsfontosságú stratégiai fejlesztési céljait ezen a területen, és a 2020-ig teljesítendő következő generációs széles sávú hálózatfejlesztési tervet és a kiberbiztonsági stratégiát ötvözi egy egységes stratégiai keretbe. 2018 -ban aktualizálták a következő generációs széles sávú hálózatok 2020-ig szóló szlovén fejlesztési tervét. Az aktualizált terv szerint Szlovénia céljai összhangban vannak a Gigabit Társaság céljaival.

Jelenleg készül a széles sávú hálózatokra vonatkozó új szlovén nemzeti terv, amely az összes ágazati stratégiát integráló, a digitális átalakulás átfogó keretét meghatározó, 2030-ig tartó Digitális Szlovénia stratégia részét fogja képezni. Négy pillére van: kompetenciák és a digitális befogadás ökoszisztémája; biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, iii. digitális technológiák és a vállalkozások digitális átalakulása; a közszolgáltatások digitalizálása. A 2021–2025-ös széles sávú hálózatokra vonatkozó terv, amelynek előkészítése és 2022-ben elfogadásra kerül, konkrét célokat tartalmaz a gigabitalapú társadalom 2025-re vonatkozó célkitűzéseivel összhangban: 5G lefedettség a városi területeken és a fő szárazföldi közlekedési útvonalakon, gigabites összeköttetés iskolák, közlekedési csomópontok, közszolgáltatások és digitálisan intenzív vállalkozások számára, valamint legalább 100 Mbps, amely az ország minden lakosa számára 1 Gbps-re bővíthető. Tartalmazza továbbá a 2030-ig tartó időszakra szóló digitális évtized program konnektivitási célkitűzéseit, amelyeket Szlovénia 2028-ig kíván teljesíteni (a gigabites konnektivitás a vidéki és városi területeken élő háztartások, valamennyi vállalkozás, más társadalmi-gazdasági hajtóerő és a lakott területek 100%-os 5G lefedettsége tekintetében).

A széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló főbb intézkedések

  • Szabályozási intézkedések: Jogalkotási és szabályozási intézkedések végrehajtása folyamatban van annak érdekében, hogy előmozdítsák és biztosítsák mind a versenyt, mind a Szlovénia széles sávú hálózatainak bővítésével kapcsolatban kitűzött célok időben történő elérését. Céljuk a szabályozás kiszámíthatóságának javítása és a beruházások előtt álló akadályok felszámolása, Szlovénia vonzóbbá tétele a befektetők számára. A műveleti adatok nyilvános nézete áll rendelkezésre.
  • Állami támogatás és egyéb intézkedések: Szlovénia a 2014–2020-as programozási időszakra mozgósította a strukturális alapokból származó pénzügyi forrásokat, és támogatja a széles sávú hálózatok bővítését olyan költségcsökkentési módszerek alkalmazásával, amelyek minden üzemeltető számára előnyösek lehetnek. Ezek közé tartoznak a részletes feltérképezési és lefedettségi elemzések, a nyílt pályázatok és a nyílt hozzáférésű hálózatok és a meglévő infrastruktúra használatát biztosító szabályozási intézkedések.
  • Szélessávú térképezés: A PROSTOR infrastrukturális térképezési eszközt a Környezetvédelmi és Területtervezési Minisztérium (Geodetska uprava Republike Slovenije) Felmérési és Térképészeti Hatósága dolgozza ki. A leképező rendszer a csatornákra, kábelekre, csomópontokra, bázisállomásokra stb. vonatkozó adatok grafikus formáját mutatja be. A rendszer adatokat gyűjt az elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményeiről, elsősorban az alkalmazott hálózatok helyéről és típusáról. A polgárok ellenőrizhetik az üzemeltetők által biztosított szélessávú szolgáltatások elérhetőségét.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök

  • Állami támogatás (különleges tevékenységek – ERFA és EMVA): A 2020-ig tartó időszakra szóló új generációs széles sávú hálózatfejlesztési terv szerint a széles sávú hálózatok fejlesztésének teljes becsült költsége a céloknak megfelelően 365 millió EUR (állami és magánforrások). Az európai strukturális és beruházási alapok 2014–2020 közötti felhasználására vonatkozó tervek összesen 72,5 millió EUR összegű uniós forrást irányoznak elő a széles sávú hálózatok kiépítésére.
  • Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési terve (30 millió EUR) beruházásokat irányoz elő a digitális szakadék áthidalása érdekében. A terv magában foglalja a konnektivitási eszköztár ütemtervének kidolgozását az 5G és a széles sávú hálózatok kiépítésének előmozdítása érdekében, a bevált gyakorlatok bevezetésével.

Adatok a széles sávú hálózatok fejlesztéséről és technológiáiról Szlovéniában

A széles sávú lefedettségre, az előfizetésekre és a penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és a költségekre vonatkozó legfrissebb adatokért tekintse meg az eredménytábla jelentéseit és a Digitális Gazdaság és Társadalmi Index (DESI) országjelentéseit.

Frekvenciakijelölések vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz

A harmonizált spektrumkiosztásokkal kapcsolatos részletekért forduljon az Európai 5G Megfigyelőközponthoz.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

Angol nyelv

Szlovén

Kapcsolatfelvételi adatok

BCO Szlovénia (a széles sávú hálózatok nemzeti illetékességi hivatala): Közigazgatási Minisztérium, Információs Társadalmi Igazgatóság (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

E-mail cím: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 386 (0)1 400 33 78 Weboldal

A Szlovén Köztársaság Kommunikációs Hálózatainak és Szolgáltatásainak Ügynöksége (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

E-mail cím: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 386 1 583 6300 Weboldal

IKT Technológiai Hálózati Intézet (Zavod Tehnološka mreža ICT)

E-mail cím: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Szlovénia Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 386 59 366 660 Weboldal

Legfrissebb hírek

Előzetes engedély az IRIS²-re: műholdas széles sávú hozzáférés a vidéki és távoli területeken

Az EU Tanácsa 2023. március 7-én elfogadta az IRIS²-t (a rezilienciát, az összekapcsolhatóságot és a műholdas biztonságot szolgáló infrastruktúra), és megadta az új uniós műholdas konstelláció végleges jóváhagyását.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Széles sávú internet Portugáliában

Az Agenda Portugal Digital célja egy olyan digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kihasználják a technológiák által kínált új lehetőségeket.

Széles sávú internet Hollandiában

Minden holland háztartás számára lehetővé kell tenni, hogy legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózathoz hozzáférjen, és a túlnyomó többségnek 2023-ig 1 Gbps-t kell kihasználnia.

Szélessávú szolgáltatások Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra fejlesztése, amelynek célja a gigabit széles sávú hozzáférés országszerte.

Széles sávú internet Litvániában

Litvánia célja, hogy 2027-ig 100 Mbps sebességgel lássa el a vidéki térségeket, valamint támogassa a gigabitalapú társadalom 2025-re kitűzött céljait.

Szélessávú internet Írországban

Az Írországra vonatkozó nemzeti szélessávú terv előírja, hogy 2026-ra Írország valamennyi létesítménye nagy sebességű széles sávú hálózathoz fog férni.

Szélessávú szolgáltatások Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, a digitális stratégia és a 2022. évi gigabitstratégia prioritásként kezeli az FTTH és az 5G hálózatok országos ellátását.

Szélessávú szolgáltatások Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti szélessávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-ra valamennyi háztartás számára gyors szélessávú hozzáférést, 2025-re pedig az üvegszálas hálózathoz való hozzáférést tűzzék ki célul.

Szélessávú internet Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyvezérelt, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet közpénzekből finanszíroznak az alulszolgált területek számára, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a szélessávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú szolgáltatások Dániában

Az országos szintű vezetékes és mobil széles sávú lefedettséget célzó számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány arra törekszik, hogy Dánia digitális éllovassá váljon azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális...

Széles sávú internet Cipruson

Ciprus szélessávú terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott gyakorlati támogatást tartalmaz.

Szélessávú internet Horvátországban

A 2021–2027-es időszakra szóló, széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó horvát nemzeti terv megfelel a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljainak, részben pedig a 2030-ig teljesítendő digitális célkitűzéseknek.

Szélessávú szolgáltatások Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták az új generációs hozzáférésre vonatkozó széles sávú infrastruktúrára vonatkozó nemzeti tervet, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú szolgáltatások Belgiumban

Belgium szélessávú stratégiáját beépítik egy szélesebb körű politikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fehér területeket, ahol a nagysebességű szolgáltatások nem állnak...

Széles sávú internet Ausztriában

Ausztria szélessávú stratégiájának középpontjában a (rögzített és mobil) gigabites kapcsolatok 2030-ig történő országos kínálata áll.