Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

  Szlovénia zászlaja

Összefoglaló a szlovéniai szélessávú fejlesztésekről

A gigabitalapú infrastruktúra 2030-ig történő fejlesztésére vonatkozó terv támogatja a gigabitalapú társadalomra és a digitális évtizedre vonatkozó célokat.

Nemzeti szélessávú stratégia és politika

Felelős hatóságok

A szélessáv fejlesztésének fő céljai

A 2030-ig tartó időszakra szóló szlovén fejlesztési stratégiának öt fő pillére van: i. befogadó, egészséges, biztonságos és felelős társadalom, ii. az élethosszig tartó tanulás, iii. magas termelékenységű, mindenki számára hozzáadott értéket teremtő gazdaság, iv. jól megőrzött természeti környezet, v. magas szintű együttműködés, kompetencia és irányítási hatékonyság.

A gazdaság digitális transzformációjára vonatkozó stratégia (2022. január) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében a vállalatok digitális transzformációjára vonatkozó komponens keretében hozott intézkedések részét képezi. Három fő vagy kiemelt területtel foglalkozik: i. fejlett digitális technológiák, amelyek lehetővé teszik a gazdaság digitális átalakulását, ii. hatékony ökoszisztéma a versenyképes gazdaság számára, valamint iii. nyitott és fenntartható társadalom, amely a digitális gazdaság növekedésének alapja.

A gigabitalapú infrastruktúra 2030-ig történő fejlesztésére vonatkozó terv stratégiai céljai összhangban vannak a gigabitalapú társadalomra és a digitális évtizedre vonatkozó célkitűzésekkel:

 • 2025 végéig gigabites konnektivitás a társadalmi-gazdasági fejlődés valamennyi fő tényezője, például az iskolák, a kulturális intézmények, a közlekedési csomópontok, a főbb közszolgáltatások nyújtói és a méltóságteljesen intenzív vállalatok számára,
 • 2025 végéig az 5G hálózatokkal való folyamatos lefedettség valamennyi városi területen és valamennyi fő szárazföldi közlekedési útvonalon,
 • 2025 végéig valamennyi vidéki és városi háztartásban legalább 100 Mbps sebességű internet-hozzáférés a felhasználó számára, amely gigabites sebességre bővíthető,
 • 2030 végéig gigabites konnektivitás valamennyi háztartás, vállalkozás és a társadalmi-gazdasági fejlődés egyéb támogatói számára a vidéki és városi területeken,
 • 2030 végéig valamennyi lakott terület16 lefedettsége az 5G hálózattal.

A széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló főbb intézkedések

 • Szabályozási intézkedések: Jogalkotási és szabályozási intézkedéseket hajtanak végre a verseny előmozdítása és biztosítása, valamint a szlovén széles sávú hálózatok bővítésével kapcsolatban kitűzött célok időben történő elérése érdekében. Céljuk a szabályozás kiszámíthatóságának javítása és a beruházások előtt álló akadályok felszámolása, ezáltal Szlovénia vonzóbbá tétele a befektetők számára. A működési adatok nyilvános nézete rendelkezésre áll.
 • Szélessávú térképezés: A PROSTOR infrastruktúra-térképező eszközt a Surveying and mapping Authority (Geodetska uprava Republike Slovenije) fejlesztette ki. A térképező rendszer grafikus formában jeleníti meg az alépítményekre, kábelekre, csomópontokra, bázisállomásokra stb. vonatkozó adatokat. A rendszer adatokat gyűjt az elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményeiről, főként a használt hálózatok helyéről és típusáról. A polgárok ellenőrizhetik a szolgáltatók által biztosított széles sáv elérhetőségét.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök

 • Állami támogatás (különleges tevékenységek – ERFA & EMVA): A széles sávú hálózatok új generációs fejlesztési terve szerint 2020-ig a széles sávú hálózatok fejlesztésének becsült összköltsége a céloknak megfelelően 365 millió EUR (állami és magánforrások). Az európai strukturális és beruházási alapok 2014–2020 közötti felhasználására vonatkozó tervek összesen 72,5 millió EUR összegű uniós forrást irányoznak elő a széles sávú hálózatok kiépítésére.
 • Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési terve a digitális szakadék áthidalása érdekében konnektivitási beruházásokat irányoz elő (30 millió EUR). A terv magában foglalja a konnektivitási eszköztár ütemtervének kidolgozását az 5G és a széles sávú hálózatok kiépítésének előmozdítása érdekében, a bevált gyakorlatok bevezetésével.

A széles sávú hálózatok fejlesztésére és technológiáira vonatkozó adatok Szlovéniában

A széles sávú lefedettségre, előfizetésekre és penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és a költségekre vonatkozó legfrissebb adatokat az eredménytábla jelentései és a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentései tartalmazzák.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

szlovén

Kapcsolattartási adatok

BCO Slovenia (Szélessávú Nemzeti Kompetencia Iroda): Digitális Átalakítási Minisztérium (Ministrstvo za digitalno preobrazbo)

Cím: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Szlovénia
Kapcsolat e-mailben
Weboldal

A Szlovén Köztársaság Kommunikációs Hálózatok és Szolgáltatások Ügynöksége (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Cím: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia
Kapcsolat e-mailben 
Telefon: +386 1 583 6300
Honlap

Legfrissebb hírek

CONNECT University on 5G deployment – An expert’s perspective (A CONNECT Egyetem az 5G kiépítéséről – Szakértői nézőpont)

Ez a CONNECT Egyetemi ülésszak a negyedik és egyben utolsó a CEF Digitalról szóló sorozatban.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...