Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A rádióspektrumhoz való könnyebb hozzáférés: az EU elektronikus hírközlési kerete

A rádióspektrumhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása biztosítani fogja, hogy az EU teljesítse a digitális évtizedre vonatkozó konnektivitási célkitűzéseit.

A spektrum gyors és hatékony kezelése elengedhetetlen a fenntartható, új generációs vezetékes, mobil és műholdas hálózatok létrehozásához. Ezek a hálózatok Unió-szerte kiváló minőségű, biztonságos összeköttetést biztosítanak az európai polgárok számára, és előkészítik a 2030-ig tartó digitális évtizedhez vezető utat.

A rádióspektrumhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása érdekében az EU az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretre fog épülni, amelyet 2018-ban az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex elfogadása révén aktualizáltak.

A kódex fő célkitűzése egy világszínvonalú kommunikációs és műsorszolgáltatási infrastruktúra kiépítésének támogatása. A kódex szabályozási keretet biztosít a konnektivitásba történő beruházások fellendítéséhez és az európai digitális versenyképesség megerősítéséhez.

Rádióspektrum az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben

A kódex fontos rendelkezéseket tartalmaz a rádióspektrumra vonatkozóan, nevezetesen kiegészíti a 2012. évi többéves rádióspektrum-politikai programot, támogatja a tagállamok közötti együttműködést és koordinációt az uniós spektrumpolitikával kapcsolatban, valamint szakpolitikai irányvonalakat és célkitűzéseket határoz meg az EU-n belüli rádióspektrum-használat stratégiai tervezésére és harmonizálására vonatkozóan.

A rádióspektrum tekintetében a jelenlegi szabályozási keret célja:

  • következetesebb belső piaci megközelítés kialakítása a rádióspektrum-politikában és -gazdálkodásban;
  • a dinamikus piaci fejleményekre és az innovatív technológiákra való reagáláshoz szükséges rugalmasság biztosítása;
  • további jogbiztonság és szabályozási kiszámíthatóság növelése az új vezeték nélküli széles sávú kommunikáció biztonságos beruházási környezete érdekében;
  • több beruházás ösztönzése a nagy kapacitású 5G hálózatokba a harmonizált sávok, valamint a hosszú és megújuló engedélyek időben történő kiosztásának biztosításával, a hálózatsűrítés és az infrastruktúra megosztásának megkönnyítésével, ugyanakkor biztosítva a lakosság megfelelő védelmét az elektromágneses kibocsátásokkal szemben;
  • az 5G úttörő sávok időben történő használatának biztosítása a 2002. évi rádióspektrum-határozat szerinti műszaki harmonizációs határozatok alapján;
  • a technológia- és szolgáltatássemlegesség biztosítása, tükrözve a távközlési technológiák, termékek és szolgáltatások növekvő konvergenciáját;
  • a tagállamok közötti együttműködés javítása az engedélyezési eljárások tervezeteivel kapcsolatban;
  • a határokon átnyúló koordináció támogatása a tagállamok közötti és a harmadik országokkal való káros interferencia megszüntetése érdekében;
  • a hatékony versenyfeltételek biztosítása;
  • a közös engedélyezési eljárások elősegítése.

Engedélyezés és rugalmasság

A kódex értelmében a spektrumhasználatot általános felhatalmazással kell szabályozni, kivéve, ha azt a hatékonyság maximalizálása, a káros zavarás elkerülése, a szolgáltatás műszaki minősége, a hatékony spektrumhasználat védelme vagy az általános érdekű célkitűzések teljesítése indokolja.

A gyakorlatban az interferenciakezelés fennmaradó technológiai korlátai miatt a spektrumhasználatra gyakran egyéni használati jogok vonatkoznak. Ezenkívül a szűkös rádióspektrum hatékony használatának szükségessége bizonyos helyzetekben indokolhatja a használati jogok számának korlátozását.

Ilyen esetekben a legjobb eredmény általában annak biztosítása, hogy a spektrumot rugalmas módon bocsássák a szolgáltatók és a szolgáltatók rendelkezésére. Ez lehetővé teszi ennek a szűkös erőforrásnak az optimális felhasználását.

A kódex főszabályként meghatározza a technológia- és szolgáltatássemlegesség elveit, de a kivételek akkor is lehetségesek, ha megfelelően indokoltak. Például a technológiasemlegesség korlátozása a káros interferencia elkerülése érdekében, vagy a szolgáltatássemlegesség korlátozása a társadalmi, regionális vagy területi kohézió előmozdítása vagy a spektrum nem hatékony használatának elkerülése érdekében.

Ezért a semlegesség elveinek keretein belül a hatóságok döntő szerepet játszanak a spektrumkiosztások különböző típusainak kiegyensúlyozásában a jelenlegi és jövőbeli igények legmegfelelőbb kielégítése érdekében. A hatóságok például elősegíthetik a korszerűbb és hatékonyabb spektrumtechnológiákra való átállást, vagy felülvizsgálhatják a társadalmilag és gazdaságilag hanyatló felhasználásokat. Ezzel elkerülhető az értékes spektrum túlzott mértékű elosztása az egyéb lehetséges felhasználások tekintetében észszerűen indokolt mértéken túl.

A kódex rendelkezései alapján pozitív átmenetet lehet támogatni a spektrumkereskedelem és a spektrumhasználat rugalmas feltételeinek lehetővé tételével. Emellett hatékonyabb vagy intelligensebb technológiák bevezetésével is támogatható, amelyek támogatják a frekvenciák megosztását. Más esetekben uniós szinten szükség lehet a spektrum stratégiai újraelosztására vagy újrahasználatára.

 

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A határokon átnyúló vezeték nélküli összeköttetésekre vonatkozó uniós rádióspektrum-politika

A határokon átnyúló zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolatok lehetővé tétele, hogy megosszuk a médiát, tájékozottak maradjunk és élvezzük a legújabb innovatív technológiákat, bárhol is legyen a rádióspektrum koordinációja és együttműködése. Ennek a dinamikus és gyorsan fejlődő...

Lásd még

Rádióspektrum használata

A Bizottság ambiciózus konnektivitási célkitűzéseket határoz meg a nagyon nagy kapacitású hálózatok – köztük az 5G, a Wifi és a műholdas vezeték nélküli hálózatok – széles körű kiépítése és elterjedése révén.

Rádióspektrum használata a közszférában

A közszférabeli szervezetek számos területen használják a rádióspektrumot a közélet javítása érdekében. Az uniós szakpolitikák hozzájárulnak ezen erőfeszítések határokon átnyúló összehangolásához.

Rádióspektrum-bizottság

A rádióspektrum-bizottság (RSC) felel a szélesebb körű rádióspektrum-politika végrehajtásához szükséges konkrét technikai intézkedésekért.