Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó szakértői csoport

A gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó szakértői csoport segít javítani az uniós tagállamok közötti koordinációt és együttműködést annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságban legyenek az internet használata során.

    „”

© iStock by Getty Images -694121922 patat

A Bizottság a Biztonságosabb internet napján jelentette be a gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó új szakértői csoport létrehozását. A szakértői csoport hozzá fog járulni az uniós országok közötti koordináció és együttműködés javításához, és konkrét intézkedésekre tesz javaslatot annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságban legyenek az internet használata során.

A csoport az uniós országok, Izland és Norvégia képviselőiből áll. Számos témát fog megvitatni, a gyermekek káros tartalmakkal szembeni védelmének módjától kezdve a gyermekeket célzó online reklámok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatainak elkerüléséig.

A csoport egyik konkrét célja, hogy megkönnyítse a bevált gyakorlatok megosztását az uniós országok között azzal kapcsolatban, hogy miként hajtsák végre a kiskorúakra vonatkozó egyes konkrét rendelkezéseket a kulcsfontosságú meglévő jogi aktusokban. Ezek közé tartoznak a kiskorúaknak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben (AVMSD) szereplő káros tartalmakkal szembeni védelmére irányuló intézkedések, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó gyermekek adataihoz való hozzáférés szülői hozzájárulásának előírására vonatkozó szabályok.

Találkozók

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tájékoztatást kér az Amazontól

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan információkérést küldött az Amazonnak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri az Amazont, hogy szolgáltasson több információt azokról az intézkedésekről, amelyeket a kockázatértékeléssel és a fogyasztók online védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében hozott, különös tekintettel az illegális termékek terjesztésére és az alapvető jogok védelmére, valamint arról, hogy az ajánlórendszerek megfelelnek-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály vonatkozó

PRESS RELEASE |
A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tájékoztatást kér a Metától és a Snaptól

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan is megküldte a Meta és a Snap információkéréseket a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri a vállalatokat, hogy szolgáltassanak több információt azokról az intézkedésekről, amelyeket a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a kiskorúak védelmével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése érdekében hoztak, beleértve a kockázatértékeléssel és a kiskorúak online védelmét célzó kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeket, különös tekintettel a mentális egészséget és a fizikai

PRESS RELEASE |
A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján információkérést küld a TikTok és a YouTube részére

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan információkérést küldött a TikTok és a YouTube számára a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri a vállalatokat, hogy szolgáltassanak több információt azokról az intézkedésekről, amelyeket a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a kiskorúak védelmével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése érdekében hoztak, beleértve a kockázatértékeléssel és a kiskorúak online védelmét célzó kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeket, különös tekintettel a mentális egészséget és a fizikai

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Jobb internet a gyerekeknek

A gyermekek internetének javítására irányuló stratégia (BIK+) biztosítani fogja a gyermekek védelmét, tiszteletben tartását és felhatalmazását az interneten.

Lásd még

Biztonságosabb internet fórum

A Biztonságosabb Internet Fórum a legfontosabb éves nemzetközi konferencia a gyermekek online biztonságáról Európában.

Biztonságosabb internet nap

A Biztonságosabb Internet Napja világszerte elősegíti az online technológiák biztonságosabb és felelősebb használatát a gyermekek és a fiatalok körében.

Biztonságosabb internet központok

A Biztonságosabb Internet Központok tájékoztatják, tanácsolják és segítik a gyermekeket, a szülőket, a tanárokat és a gondozókat digitális kérdésekben és a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelemben.