Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó szakértői csoport

A gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó szakértői csoport segít javítani az uniós tagállamok közötti koordinációt és együttműködést annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságban legyenek az internet használata során.

    „”

© iStock by Getty Images -694121922 patat

A Bizottság a Biztonságosabb internet napján jelentette be a gyermekek biztonságosabb internetével foglalkozó új szakértői csoport létrehozását. A szakértői csoport hozzá fog járulni az uniós országok közötti koordináció és együttműködés javításához, és konkrét intézkedésekre tesz javaslatot annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságban legyenek az internet használata során.

A csoport az uniós országok, Izland és Norvégia képviselőiből áll. Számos témát fog megvitatni, a gyermekek káros tartalmakkal szembeni védelmének módjától kezdve a gyermekeket célzó online reklámok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatainak elkerüléséig.

A csoport egyik konkrét célja, hogy megkönnyítse a bevált gyakorlatok megosztását az uniós országok között azzal kapcsolatban, hogy miként hajtsák végre a kiskorúakra vonatkozó egyes konkrét rendelkezéseket a kulcsfontosságú meglévő jogi aktusokban. Ezek közé tartoznak a kiskorúaknak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben (AVMSD) szereplő káros tartalmakkal szembeni védelmére irányuló intézkedések, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó gyermekek adataihoz való hozzáférés szülői hozzájárulásának előírására vonatkozó szabályok.

Találkozók

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság hivatalos eljárást indít a TikTok ellen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján

Az Európai Bizottság hivatalos eljárást indított annak értékelésére, hogy a TikTok megsértette-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt a kiskorúak védelmével, a reklámok átláthatóságával, a kutatók adatokhoz való hozzáférésével, valamint a függőséget okozó tervezés és a káros tartalom kockázatkezelésével kapcsolatos területeken.

PRESS RELEASE |
A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján információkérést küld az Amazonnak

Az Európai Bizottság hivatalosan információkérést küldött az Amazonnak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri az Amazont, hogy nyújtson további tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a kockázatértékelésekkel és a fogyasztók online védelmére irányuló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében hozott, különös tekintettel az illegális termékek terjesztésére és az alapvető jogok védelmére, valamint arról, hogy az ajánlórendszerek megfelelnek-e a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály vonatkozó

PRESS RELEASE |
A Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján tájékoztatást kér a Metától és a Snaptól

Az Európai Bizottság hivatalosan információkérést küldött a Meta és a Snap számára a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján. A Bizottság felkéri a vállalatokat, hogy nyújtsanak további tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti, a kiskorúak védelmével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése érdekében hoztak, beleértve a kockázatértékeléssel és a kiskorúak online védelmére irányuló kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeket, különös tekintettel a mentális egészséget és a fizikai egészséget

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Jobb internetet a gyerekeknek

A gyermekbarát internetre vonatkozó stratégia (BIK+) biztosítani fogja a gyermekek online védelmét, tiszteletben tartását és szerepvállalását.

Lásd még

Biztonságosabb internet fórum

A Biztonságosabb Internet Fórum a gyermekek online biztonságáról szóló legfontosabb éves nemzetközi konferencia Európában.

Biztonságosabb internet nap

A Biztonságosabb Internet Napja világszerte előmozdítja az online technológia biztonságosabb és felelősségteljesebb használatát a gyermekek és a fiatalok körében.

Biztonságosabb internetközpontok

A „Biztonságosabb internet” központok tájékoztatják, tanácsokkal látják el és segítik a gyermekeket, a szülőket, a tanárokat és a gondviselőket a digitális kérdésekkel és a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelemmel kapcsolatban.