Skip to main content
Európa digitális jövőjének alakítása

Az emberközpontú mesterségesintelligencia-kezdeményezés nemzetközi hatóköre

Az emberközpontú mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzetközi kezdeményezés elő fogja segíteni az EU fenntartható és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó elképzelésének előmozdítását.

    Az IntouchAI logója.EU

Mi az emberközpontú mesterséges intelligenciára irányuló nemzetközi kezdeményezés?

Az Európai Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálata (FPI) és a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködésben nagyszabású külpolitikai eszközprojektet indított, amelynek célja a nemzetközi partnerekkel való együttműködés szabályozási és etikai kérdésekben, valamint a megbízható mesterséges intelligencia felelős fejlesztésének előmozdítása globális szinten.

Az emberközpontú megközelítéssel foglalkozó mesterségesintelligencia-projekt (InTouchAI.eu) célja, hogy támogassa az Európai Bizottságot a mesterséges intelligencia növekedését lehetővé tevő etikai és bizalmi keret létrehozásában. Ez összhangban van az uniós értékekkel, és előkészíti a terepet a globális koalíció kiépítéséhez ezen a területen.

E cél elérése érdekében a projekt konkrét célkitűzései a következők támogatása a Bizottság számára:

  1. felelős vezető szerep kialakítása a mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális vitákban;
  2. megteremti a mesterséges intelligenciára vonatkozó megfelelő etikai és jogi keretet biztosító szakpolitikák, bevált gyakorlatok és szabványok alkalmazásának feltételeit;
  3. a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívások és lehetőségek tudatosítása a nyilvánosság körében.

Tervezett tevékenységek

A stratégiai kommunikációs és technológiai diplomáciai tevékenységek mozgósításával az InTouchAI.eu célja, hogy kiegészítse a folyamatban lévő nemzetközi folyamatokat. Ennek érdekében közös kezdeményezéseket fog kidolgozni a legfontosabb érdekelt partnerekkel és a hasonló gondolkodású országokkal.

A projekt célja, hogy a nemzetközi fórumokon – például a G20-ak és a G7-ek szintjén – meglévő többoldalú és kétoldalú kezdeményezéseket mozgósítson. Különösen hozzá fog járulni a Bizottság tevékenységeihez a közelmúltban létrehozott globális politikai mesterségesintelligencia-platform részeként. Ezt a platformot az emberközpontú mesterséges intelligencia globális szintű előmozdításával foglalkozó kulcsfontosságú nemzetközi szervezetek és releváns intézmények indították el.

Az InTouchAI.eu projekt a végrehajtási szakaszban a következő tevékenységeket végzi:

  1. Párbeszéd és közös kezdeményezések hasonló gondolkodású partnerekkel: célja a szakpolitikai párbeszéd és az ismeretcsere-tevékenységek támogatása az emberközpontú mesterséges intelligenciával foglalkozó célzott érdekelt felek számára, valamint a szabályozási megközelítések konvergenciájának elősegítése és az uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel kapcsolatos tudatosság növelése.
  2. Nyilvános tájékoztatási és technológiai diplomácia: azzal a céllal, hogy szakpolitikai és nyilvános tájékoztatási és technológiai diplomáciai kommunikációt folytassanak, növeljék az EU tevékenységeinek láthatóságát és vezető pozícióját az emberközpontú mesterséges intelligenciával foglalkozó globális koalíció létrehozásának előmozdítása érdekében.
  3. A mesterségesintelligencia-fejlesztések kutatása, információgyűjtése és nyomon követése: a mesterségesintelligencia-kezdeményezések előrehaladásának globális felülvizsgálata, valamint az ismeretek cseréjének megkönnyítése, a tudatosság növelése, valamint a felelősségteljes és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó közös megközelítés megértésének és elfogadásának előmozdítása.

A fenntartható és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós elképzelés előmozdítása a világban

Az Európai Unió elvárja, hogy a mesterséges intelligencia jelentősen javítsa a polgárok életét, és jelentős előnyökkel járjon a társadalom és a gazdaság számára. Az uniós megközelítést jellemző fő jövőkép az emberközpontú mesterséges intelligencia létrehozása,amely biztosítja a mesterséges intelligencia működését az emberek számára, és védi az alapvető jogokat. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés magában foglalja az EU technológiai és ipari kapacitásának, valamint a mesterséges intelligencia gazdaságon belüli elterjedésének támogatását, valamint a társadalmi-gazdasági változásokra való felkészülést.

A mesterséges intelligenciára vonatkozó 2021. évi koordinált uniós terv részeként az Európai Bizottság és a tagállamok arra törekszenek, hogy előmozdítsák az EU fenntartható és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó elképzelését a világban. A Bizottság nemzetközi, többoldalú és kétoldalú megbeszéléseket fog folytatni annak érdekében, hogy erős koalíciót alakítson ki azon országok között, amelyek osztoznak a szabályozási biztosítékok és a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzása iránti vágyban.

Kapcsolat

InTouchAI.eu Projekt csapat: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu csoportvezető és a nemzetközi kapcsolatok és stratégiai kommunikáció kulcsfontosságú szakértője: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Key Expert in AI etika: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

2020/418 042 szolgáltatási szerződés, amelyet a GFA Consulting Group által vezetett konzorcium a CARSA-val, a DFKI-vel és a PwC-vel az Európai Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálata (FPI) és a DG CONNECT részére hajt végre. A kifejtett álláspontok semmilyen körülmények között nem tekinthetők az Európai Unió hivatalos álláspontjának.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A mesterséges intelligencia európai megközelítése

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés a kiválóságra és a bizalomra összpontosít, amelynek célja a kutatás és az ipari kapacitás növelése a biztonság és az alapvető jogok biztosítása mellett.

Lásd még

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligenciába való beruházást, fellépjen a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiák és programok tekintetében, és összehangolja a mesterséges intelligenciára vonatkozó...

A mesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetség

Az európai mesterségesintelligencia-szövetség az Európai Bizottság kezdeményezése a mesterséges intelligenciáról szóló nyílt szakpolitikai párbeszéd létrehozására. A mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetség 2018-as elindítása óta mintegy 6000 érdekelt felet vett fel...

Kapcsolódó politikák

Nemzetközi kapcsolatok

Az Európai Unió együttműködik a világ országaival és a nemzetközi szervezetekkel annak érdekében...