Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nyissa meg az internetet

Az uniós szabályok rögzítik a nyílt internet-hozzáférés elvét: az internetes forgalmat megkülönböztetés, blokkolás, korlátozás vagy rangsorolás nélkül kell kezelni.

    A blokkolás és a blokkolás vizuális magyarázata: minden európainak rendelkeznie kell a nyílt internethez való hozzáféréssel

Elkötelezettségünk a nyílt internet-hozzáférés iránt

A nyílt internet-hozzáférésről szóló uniós rendelet közvetlenül alkalmazandó jogot biztosít a végfelhasználók számára a választásuk szerinti jogszerű tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül történő hozzáféréshez és terjesztéshez. A rendelet rögzíti a megkülönböztetésmentes forgalomirányítás elvét is. Ugyanakkor ésszerű forgalomirányítást és – a szükséges biztosítékokkal – „szakosított szolgáltatásokat” tesz lehetővé.

Ez a rendelet (2015/2120) 2016 óta alkalmazandó, az európai digitális stratégia egyik jelentős vívmánya. A nyílt internet-hozzáférésre vonatkozó közös uniós szabályok biztosítják, hogy ugyanazok a rendelkezések vonatkozzanak Európa-szerte.

A nyílt internet-hozzáférésre vonatkozó szabályok érvényesítése a nemzeti szabályozó hatóságok fontos feladata, amelyeknek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük a BEREC által 2020 júniusában elfogadott, a nyílt internet-hozzáférésről szóló rendelet végrehajtásáról szóló felülvizsgált BEREC-iránymutatásokat (.pdf), valamint a 2016. augusztus 30-i iránymutatásokat. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a rendelet alkalmazását. 

E szabályok értelmében az internetszolgáltatók (ISP-k) blokkolása, korlátozása és megkülönböztetése nem megengedett az EU-ban. Három kivétel van: a jogi kötelezettségeknek való megfelelés; a hálózat integritása; szűk keresztmetszetek kezelése kivételes és ideiglenes helyzetekben.

Minden forgalmat egyenlően kell kezelni. Például nem lehet rangsorolni a forgalmat az internet-hozzáférési szolgáltatásban. Az egyenlő bánásmód továbbra is lehetővé teszi az ésszerű napi forgalomirányítást az objektíven indokolt műszaki követelményeknek megfelelően, amelyeknek függetlennek kell lenniük a forgalom eredetétől vagy rendeltetési helyétől, valamint az esetleges kereskedelmi megfontolásoktól. 

A rendelet pontosítja az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók, valamint a tartalom- és alkalmazásszolgáltatók által nyújtott speciális szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket, különös minőségi követelményekkel. Tiszteletben kell tartaniuk bizonyos biztosítékokat annak biztosítása érdekében, hogy e szolgáltatások nyújtása ne érintse hátrányosan a nyílt internetet.

A speciális szolgáltatások nem helyettesíthetik az internet-hozzáférési szolgáltatásokat; csak akkor biztosíthatók, ha az internet-hozzáférési szolgáltatás mellett elegendő hálózati kapacitás áll rendelkezésre. És nem sérthetik a végfelhasználók számára nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások elérhetőségét vagy általános minőségét.

A szabályozó hatóságok és a BEREC iránymutatásai

A nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon kell követniük a piaci fejleményeket. Hatáskörrel és kötelezettséggel rendelkeznek a forgalomirányítás, a kereskedelmi gyakorlatok és megállapodások értékelésére, valamint a rendelet hatékony végrehajtására.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatás minősége tükrözze a technológia fejlődését. Felhatalmazást kapnak arra, hogy minimumkövetelményeket határozzanak meg az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatókra vonatkozóan a szolgáltatás minőségére vonatkozóan, és egyéb megfelelő intézkedéseket állapítsanak meg annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi végfelhasználó jó minőségű, nyílt internet-hozzáférési szolgáltatást élvezzen.

2016. augusztus 30-án az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) a Bizottsággal szoros együttműködésben és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően iránymutatásokat adott ki a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozóan (.pdf) annak érdekében, hogy hozzájáruljon e rendelet következetes alkalmazásához. Ezek az iránymutatások segítik a nemzeti szabályozó hatóságokat abban, hogy közös referenciaérték alapján értékeljék a megállapodásokat és a kereskedelmi gyakorlatokat és a „szakosított szolgáltatásokat”, hogy következetes határozatokat és végrehajtási intézkedéseket hozzanak, és így tovább.

A BEREC 2020. június 16-án felülvizsgálta és közzétette aktualizált iránymutatásait a nyílt internet-hozzáférésről szóló rendelet végrehajtása érdekében.

Ezen iránymutatások új változata egyértelműbbé teszi a kereskedelmi ajánlatokat differenciált árképzéssel vagy differenciált minőséggel. Az iránymutatásokat a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság elmúlt négy év tapasztalatai alapján dolgozták ki. Ezeket úgy alakították ki, hogy jobban illeszkedjenek a jövőbeli 5G felhasználási esetekhez, amelyek nagyobb rugalmasságot, jobb minőséget és speciális szolgáltatásokat kínálnak a csatlakoztatott objektumok számára.

A nemzeti szabályozó hatóságok éves országjelentései a nyílt internetről

A rendelet 5. cikke szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak szorosan figyelemmel kell kísérniük és biztosítaniuk kell a nyílt internetre vonatkozó rendelkezések betartását. Felkérjük a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy tegyenek közzé éves jelentéseket, és osszák meg azokat a Bizottsággal és a BEREC-kel.

A Bizottság hozzáférhetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságoktól kapott éves országjelentéseket a nyílt interneten. Ezeket a jelentéseket a nemzeti szabályozó hatóságok készítették, és megküldték a Bizottságnak és a BEREC-nek.

A legutóbbi, hatodik jelentéscsomag a 2021. május 1-jétől 2022. április 30-ig tartó időszakra vonatkozik.

Korábbi jelentések

A Bizottság jelentése a nyílt internet-hozzáférésről

A Bizottság 2019. április 30 -án jelentést adott ki a nyílt internet-hozzáférésről szóló rendelet végrehajtásáról. A jelentés célja a rendelet nyílt internet-hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata volt. A Bizottság összehasonlította a 2019-es helyzetet a 2015-ös helyzettel, és arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet elvei megfelelőek és hatékonyak a végfelhasználók jogainak védelme és az internet mint az innováció motorjának előmozdítása terén.

Ebben a szakaszban nem javasoltak a rendelet módosítására annak érdekében, hogy folytatódjon a szabályozási stabilitás ezen időszaka, valamint a végfelhasználók jogainak védelme és az internethez való nyílt hozzáférés előmozdítása érdekében.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a piaci fejleményeket, és négyévente jelentést ad ki a nyílt internet-hozzáférésről szóló rendeletről.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Konnektivitás

Az EU célja, hogy 2030-ra Európa legyen a leginkább összekapcsolt kontinens.

Lásd még

IKT és szabványosítás

Az IKT-előírások biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, és megőrizve az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

EU Elektronikus Hírközlési Kódex

Az EU elektronikus hírközlési politikája javítja a versenyt, ösztönzi az innovációt, és erősíti a fogyasztói jogokat az európai egységes piacon.

A csatlakoztathatósági eszköztár

A konnektivitási eszköztár útmutatást nyújt az üvegszálas és az 5G hálózatok kiépítéséhez. Ezek a hálózatok jelentős gazdasági lehetőségeket kínálnak.

Rádióspektrum: a vezeték nélküli kommunikáció alapja

A nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció a rádióspektrumot, azaz a rádióhullámok széles skáláját használja információ hordozására. Az ilyen kommunikáció lehet emberek, emberek és gépek vagy rendszerek (a „dolgok” általánosabb) vagy a dolgok...

5G

Az 5G a kritikus új generációs hálózati technológia, amely lehetővé teszi az innovációt és támogatja a digitális átalakulást.

112: Uniós vészhelyzeti szám

Segítségre van szüksége? A 112 az életmentő számod! A 112-es segélyhívószám az EU-ban mindenhol elérhető, díjmentesen elérhető európai segélyhívószám.

E-mail cím: az EU-ban bárhol csatlakoztatható, felár nélkül

Amikor az EU-n keresztül utazik, telefonjával hívhatja, szövegezheti és használhatja az adatokat, csakúgy, mint otthon. A külföldön az EU-ban használt hívások, SMS-ek és adatok jegyzőkönyvei ugyanannyira kerülnek felszámításra, mint otthon.

Műholdas széles sávú

A műholdas széles sávú internet minden uniós országban gyors internetkapcsolatot biztosít.