Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platformok közötti kereskedelmi gyakorlatok

Az Európai Bizottság előmozdítja az online platformokon működő vállalkozások méltányosságát és átláthatóságát.

Vonatkozik Önre a P2B? Magyarázó a vállalkozások számára

fix-empty

A rendelet

A platformok közötti kapcsolatokról szóló uniós rendelet (P2B-rendelet) az első olyan szabályrendszer, amely tisztességes, átlátható és kiszámítható üzleti környezetet teremt a kisebb vállalkozások és kereskedők számára az online platformokon.

A Bizottság létrehozta az online platformgazdaság megfigyelőközpontját az új szabályokkal együtt, hogy figyelemmel kísérje az ágazat legújabb trendjeit. A platformoknak biztosítaniuk kellett, hogy megfeleljenek a P2B rendeletnek, mielőtt 2020. július 12-én hatályba léptek volna.

Miért számít

A platformok példátlan hatékonyságot kínálnak a határokon átnyúló piacokhoz való hozzáférés terén, és kulcsfontosságúak sikeres vállalkozások milliói számára. Míg az online platformok kapupozíciója lehetővé teszi számukra, hogy felhasználók millióit szervezzék meg, a káros kereskedelmi gyakorlatok kockázatát is magában foglalja, amelyekkel szemben a vállalkozások nem rendelkeznek hatékony jogorvoslattal.

A vállalkozásoknak okozott közvetlen károk és az ilyen károkozás lehetősége aláássa a platformok innovációs potenciálját. A P2B-rendelettel a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy lépéseket tesz a platformok közötti kapcsolatokban alkalmazott tisztességtelen szerződések és kereskedelmi gyakorlatok ellen.

A rendeletet hatásvizsgálat kíséri, amely tartalmazza a kétéves tényfeltárás során összegyűjtött bizonyítékokat és az érdekelt felek véleményét.

Iránymutatások a rangsorolás átláthatóságára vonatkozó követelményekről

A Bizottság iránymutatásokat tett közzé, amelyek az online platformokra vonatkozóan a rendeletben meghatározott főbb követelményekkel foglalkoznak. Az iránymutatások mindent lefednek a rangsorolás mögötti kulcsfontosságú algoritmikus paraméterek azonosításától kezdve a vállalkozásokkal folytatott kommunikációjukig.

Az iránymutatások segíteni fogják az online platformokat abban, hogy megfelelő információkat bocsássanak a vállalkozások rendelkezésére annak érdekében, hogy megvizsgálhassák, hogyan lehetne a legjobban növelni és kezelni online láthatóságukat. Végső soron ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a legmagasabb minőségű árukat és szolgáltatásokat kapják.

Az iránymutatások értékes támogatást nyújtanak majd az átláthatósági követelmény megfelelő és hatékony érvényesítéséhez is annak biztosítása érdekében, hogy az online platformok tisztességesen járjanak el rangsorolási gyakorlatukban.

Ezek az iránymutatások jogilag nem kötelező erejűek.

Kérdések és válaszok

A Bizottság kérdőíves dokumentumot (.pdf) készített, amely az új követelmények végrehajtása során ellenőrző listaként szolgálhat az online platformok és keresőmotorok, különösen a kisebb platformok számára.

A Q&A dokumentum segíthet a vállalkozásoknak abban is, hogy tájékoztatást kapjanak az új jogaikról és az online platformokkal való kereskedelmi kapcsolataikban esetlegesen felmerülő problémák megoldására rendelkezésre álló lehetőségekről. Hasznos információkat tartalmaz az online közvetítő szolgáltatások, keresőmotorok és képviseleti szervezetek vagy egyesületek számára.

Ez a kérdés a következő nyelveken is elérhető (megnyitva:.pdf):

BG - CS - DA - DE - EL - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV.

Kapcsolódó dokumentumok

Jogi dokumentumok

Tanulmányok és jelentések

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság felszólítja a Microsoftot, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében nyújtson tájékoztatást a Binggel kapcsolatos generatív MI-kockázatokról

A Bizottság a mai napon fokozza a Microsofttal szembeni jogérvényesítési intézkedéseit: miután nem kapott választ a Bing generatív MI-funkcióiból, nevezetesen a „Copilot in Bing” és a „Image Creator by Designer” funkciókból eredő konkrét kockázatokra vonatkozó, március 14-i információkérésére, a vállalatnak május 27-ig kell benyújtania a kért információkat a Bizottságnak.

PRESS RELEASE |
A Bizottság kapuőrnek minősíti a Bookingot, és piaci vizsgálatot indít X ellen

Az Európai Bizottság a Booking.com online közvetítő szolgáltatása tekintetében a digitális piacokról szóló jogszabály értelmében kapuőrnek minősítette a Bookingot, és úgy határozott, hogy nem jelöli ki az X Ads-t és a TikTok Ads-t. Ezzel párhuzamosan a Bizottság piaci vizsgálatot indított az X online közösségi hálózati szolgáltatással kapcsolatban benyújtott cáfolat további értékelése céljából.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Online platformok

Az Európai Bizottság célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben az online platformok gyarapodnak, tisztességes bánásmódban részesítik a felhasználókat, és lépéseket tesznek a jogellenes tartalmak terjedésének korlátozása érdekében.

Lásd még

Területi alapú tartalomkorlátozás

A Bizottság megszüntette az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó szabályokat, amelyek aláássák az online vásárlást és a határokon átnyúló értékesítést az EU-ban.