Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A közszféra információiról szóló irányelv végrehajtása

A Bizottság részletes listát állított össze arról, hogy a különböző országok hogyan hajtották végre a közszféra információiról szóló irányelvet.

    Az uniós lobogóról származó adatok

© iStock by Getty Images – 929227006 mixmagic

Hogyan hajtották végre az egyes uniós tagállamok a szabályokat?

Az uniós tagállamok különböző módokon hajtották végre a közszféra információiról szóló irányelvet.

Néhány tagállam konkrét intézkedéseket fogadott el a közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan:

3 A tagállamok olyan új intézkedések kombinációját alkalmazták, amelyek kifejezetten az újrahasználatra és az irányelvet megelőző jogszabályokra vonatkoznak:

12 tagállam kiigazította a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogszabályi keretét, hogy az magában foglalja a közszféra információinak további felhasználását is:

Lásd még a közszféra információiról szóló irányelv végrehajtását az Egyesült Királyságban és az EGT-országokban:

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
The European Commission decides to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to enact EU rules on open data and public sector data re-use

The European Commission has just decided to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to transpose EU rules on open data and the re-use of public sector data (Directive EU 2019/1024, referred to as the Open Data Directive) into national law.

PRESS RELEASE |
A nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv: A Bizottság felszólítja Romániát és Szlovéniát, hogy tartsák be az uniós szabályokat a nyílt hozzáférésű adatok és a közszféra adatainak újrafelhasználása tekintetében

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Romániának és Szlovéniának, amelyben tájékoztatást kért a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra adatainak további felhasználására vonatkozó uniós szabályok (az (EU) 2019/1024 irányelv, a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv) nemzeti jogba való átültetéséről.

PRESS RELEASE |
Open data: Commission urges Belgium, Bulgaria, Czechia, Croatia, Hungary, Latvia, The Netherlands, Austria, Slovakia and Sweden to enact EU rules on open data and the reuse of public sector information

The European Commission has sent reasoned opinions to Belgium, Bulgaria, Czechia, Croatia, Hungary, Latvia, The Netherlands, Austria, Slovakia and Sweden asking to communicate information about how EU rules on open data and the reuse of public sector data (Directive EU 2019/1024, referred to as the Open Data directive) are transposed in national law.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Nyílt hozzáférésű adatok

Az Európai Bizottság szakpolitikái arra összpontosítanak, hogy a közszféra információinak további felhasználása révén értéket teremtsenek a gazdaság és a társadalom számára.

Lásd még

Nyílt hozzáférésű adatportálok

A nyílt hozzáférésű adatportálok megkönnyítik a közszféra információihoz való hozzáférést és azok további felhasználását. Elősegíthetik az újrafelhasználható adatok határokon átnyúló felhasználását Európában.