Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Belaidžio vietinio tinklo („Wi-Fi“) įrengimo bendrovės

„WiFi4EU“ – tai iniciatyva, kurią įgyvendinant bus įrengta tūkstančiai belaidžio vietinio tinklo zonų ir suteikta galimybė visoje Europoje vietos bendruomenių viešose erdvėse nemokamai naudotis internetu. Jei esate belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė ir norite daugiau sužinoti apie iniciatyvą „WiFi4EU“ bei jos technines specifikacijas, susipažinkite su toliau pateikta informacija.

    " "

Kas yra „WiFi4EU“ ir kaip tai veikia?

„WiFi4EU“ – tai Europos Sąjungos iniciatyva, pagal kurią tūkstančiams savivaldybių visoje Europoje bus suteikti 15 000 EUR vertės čekiai belaidžio vietinio tinklo zonoms reikalingos įrangos ir jos diegimo sąnaudoms padengti. Paramos gavėjai atrenka visuomeninius centrus, kuriuose bus įrengtos „WiFi4EU“ viešos belaidžio vietinio tinklo zonos. Belaidžio vietinio tinklo zonos bus įrengtos uždarose arba atvirose viešose erdvėse (rotušėse, sveikatos centruose, aikštėse, pėsčiųjų zonose ir pan.), kuriose dar nėra panašių galimybių naudotis nemokamu belaidžiu vietiniu tinklu.

Tai supaprastinta finansavimo sistema, kuria naudojantis pirmą kartą čekiai per savivaldybes perduodami belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovėms, įrengsiančioms belaidžio vietinio tinklo zonas.

Čekį gavusios savivaldybės gali savo nuožiūra apibrėžti savo belaidžio vietinio tinklo įrengimo projektus ir vykdyti jiems reikalingus pirkimus, laikydamosi galiojančių viešojo pirkimo taisyklių. Jos gali susipažinti su registruotų belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovių, veikiančių jų geografinėje teritorijoje, sąrašu.

Registracija portale

Kai savivaldybės pateikta čekio paraiška patvirtinama, savivaldybė turi per 18 mėn. užtikrinti, kad būtų įrengta „WiFi4EU“ belaidžio vietinio tinklo zona. Savivaldybė pradės viešojo pirkimo procedūrą, per kurią bus atrinkta belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė. Norėdami iš Europos Komisijos gauti čekio vertės dydžio kompensaciją turėsite užsiregistruoti portale kaip belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė.

Noriu registruotis kaip belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė

Belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovės galės užsiregistruoti specialiame portalo „WiFi4EU“ skyriuje. Jūs turėsite pateikti toliau nurodytus duomenis:

  • informaciją apie bendrovę,
  • informaciją apie geografinį rajoną (šalis arba šalies teritorijas), kuriame bendrovė vykdo veiklą,
  • informaciją apie atstovą ryšiams.

Apsilankykite „WiFi4EU“ portale

Belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovėms būtina užsiregistruoti „WiFi4EU“ portale, kad čekiai būtų apmokėti.

Techninės specifikacijos

„WiFi4EU“ tinklams taikomi techniniai reikalavimai išdėstyti 27 dažniausiai užduodamame klausime; dar išsamesnė informacija pateikta kvietimo teikti paraiškas sąlygose ir pavyzdiniame dotacijos susitarime. Šiuose reikalavimuose nurodytas minimalus prisijungimo taškų uždarose ir atvirose vietose skaičius, taip pat kiekvieno iš šių prisijungimo taškų techniniai pajėgumai. Išsamios techninės specifikacijos pateiktos kvietimo teikti paraiškas 6.2.2 punkte.

Mokėjimo procedūra

Europos Komisija 15 000 EUR čekio vertės sumą įrengimo bendrovėms tiesiogiai išmokės per ne ilgesnį nei 60 dienų laikotarpį. Šis mokėjimas bus atliekamas banko pavedimu, gavus Europos Komisijos patvirtinimą, kad „WiFi4EU“ belaidžio vietinio tinklo zona veikia. Apie tai, kad belaidis vietinis tinklas įrengtas ir veikia, belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė ir atitinkama savivaldybė galės patvirtinti tik naudodamosi portalu. Komisijai patikrinus šią informaciją, ji čekio sumą sumokės tiesiogiai belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovei. Savivaldybė padengs visas kitas čekio sumą viršijusias išlaidas, kurias patyrė belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė.

Susisiekite su mumis

 

Naujausia

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Related Content

Big Picture

WiFi4EU | Nemokamas belaidis vietinis tinklas („Wi-Fi“) visiems

Iniciatyva „WiFi4EU“ raginama visoje Europoje piliečiams sudaryti sąlygas naudotis nemokamu belaidžiu internetu savivaldybių viešose erdvėse, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose, sveikatos centruose ir muziejuose.

See Also

WiFi4EU: Piliečiai

Dėl iniciatyvos „WiFi4EU“ jau netrukus Europos Sąjungos vietos savivaldybių gyventojai ir svečiai galės viešose vietose naudotis nemokamu belaidžiu vietiniu tinklu. Europos Komisija suteikia galimybę jūsų savivaldybei teikti paraišką čekiui, kurio lėšomis apmokamas belaidžio...

Wifi4EU: Savivaldybės

Jei esate Europos Sąjungos savivaldybė, turite teisę kreiptis dėl čekio – tai iniciatyvos „WiFi4EU“ dalis. Čekiai, kurių kiekvieno vertė 15 000 EUR, padės įdiegti nemokamą viešąjį internetą jūsų bendruomenėje.