Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Leidinys

Europos lustų akto informacinė sesija

Lustų aktas, kuris šiuo metu priimamas, žada iš esmės pakeisti Europos puslaidininkių ekosistemą. Šiame atvirame renginyje suinteresuotieji subjektai apžvelgė dabartinę pasiūlymo padėtį ir suteikė galimybę užduoti klausimų.

Mikroschemų bandymo struktūros ant silicio plokštelės fizinių gedimų analizės laboratorijoje

Po 2022 m. kovo 29 d. įvykusios įžanginės internetinės informacinės sesijos Europos Komisija surengė išsamesnį, interaktyvesnį ir asmeninį renginį dėl Europos lustų akto, kad būtų tęsiamas svarbus viešas dialogas dėl šio dokumentų rinkinio.

Informacinė sesija vyko 2022 m. birželio 16 d. 10.00–13.00 val. Avenue de Beaulieu 25, 1160 Briuselyje. Tai suteikė suinteresuotiesiems subjektams informacijos apie naujausią padėtį ir suteikė jiems galimybę užduoti klausimų visais klausimais. Darbotvarkė pateikiama toliau.

 

Darbotvarkės

Val. sveikinimas (Thomas Skordas)

10.10 Lustų aktas. Dabartinė padėtis (Kilijos bruto)

10:20 val. 2 ramstis. Tiekimo saugumas (Kilijos bruto, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11.00 val. 3 ramstis. Stebėsena ir reagavimas į krizes (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

Val. kavos pertrauka

Val. 1 ramstis. Europos lustų iniciatyva (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

Val. Bendras klausimas ir atsakymai

Val. Išvados (Colette Maloney)

 

Apie Lustų aktą

Sparčiai augančioje puslaidininkių rinkoje ES turi plataus užmojo tikslą iki 2030 m. padvigubinti savo rinkos dalį iki 20 proc. Vasario 8 d. priimtas Lustų akto dokumentų rinkinys yra išsamus priemonių rinkinys, kuriuo siekiama užtikrinti ES tiekimo saugumą, atsparumą ir technologinę lyderystę puslaidininkių technologijų ir taikomųjų programų srityje.

Europos lustų aktu bus užtikrinta, kad ES turėtų reikiamų technologinių pajėgumų, priemonių ir įgūdžių savo puslaidininkių ekosistemai stiprinti, priklausomybei mažinti ir skaitmeninei bei žaliajai pertvarkai paspartinti. Jos pagrindiniai komponentai yra šie:

  • Įgyvendinant Europos lustų iniciatyvą bus sutelkti Sąjungos, valstybių narių ir su esamomis Sąjungos programomis susijusių trečiųjų valstybių, taip pat privačiojo sektoriaus ištekliai, pasitelkiant sustiprintą Lustų bendrąją įmonę, sukurtą strategiškai perorientavus esamą Bazinių skaitmeninių technologijų bendrąją įmonę. 11 mlrd. EUR bus skirta esamiems moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms stiprinti, pažangių puslaidininkių priemonių diegimui, bandomųjų linijų diegimui, naujų prietaisų prototipų kūrimui, bandymui ir eksperimentavimui novatoriškoms realaus gyvenimo prietaikoms užtikrinti ir mikroelektronikos įgūdžiams bei talentams ugdyti. O Lustų fondas sudarys palankesnes sąlygas startuoliams gauti finansavimą, kad jiems būtų lengviau brandinti inovacijas ir pritraukti investuotojų.
  • Nauja sistema, kuria siekiama užtikrinti tiekimo saugumą pritraukiant investicijas į naujus pažangius gamybos įrenginius ir taip spartinant inovacijas pažangiuose mazguose ir novatoriškuose bei efektyviai energiją vartojančiuose lustuose.
  • Valstybių narių ir Komisijoskoordinavimo mechanizmas, skirtas puslaidininkių pasiūlai stebėti, paklausai įvertinti ir trūkumui numatyti bei mažinti.

 

 

Atsisiunčiamos rinkmenos

20220616 Info Session
Atsisiųsti