Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Leidinys

Žurnalistikos partnerystė

Kvietimu teikti paraiškas dėl žurnalistikos partnerysčių siekiama padėti platesniam Europos naujienų žiniasklaidos sektoriui tapti tvaresniam ir atsparesniam, taip prisidedant prie patikimo pranešimų apie einamuosius reikalus teikimo, informacija pagrįstų ir įtraukių demokratinių diskusijų, žinių žiniasklaidos specialistų ir žurnalistų įgūdžių ugdymo ir užimtumo.

Žurnalistikos partnerystėmis siekiama viso sektoriaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo tarp naujienų žiniasklaidos organizacijų visoje Europoje. Susidomėję konsorciumai gali sutelkti dėmesį į verslo pertvarkymą ir (arba) žurnalistinius projektus, veikiančius visiškai nepriklausomai nuo redaktorių.

Konsorciumai gali nuspręsti sutelkti dėmesį į naujienų žiniasklaidos (sub)sektorių ir (arba) žurnalistinį žanrą (vietos ir (arba) regiono žurnalistiką, viešojo intereso žurnalistiką, duomenų žurnalistiką, tiriamąją žurnalistiką ir t. t.).

Jomis turėtų būti siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir padėti platesnei naujienų žiniasklaidos ekosistemai, įskaitant mažas žiniasklaidos priemones, pavyzdžiui, parengiant techninius ir redakcinius standartus, išbandant naujus verslo modelius, naujų rūšių naujienų svetaines ir žurnalistinius formatus, teikiant paramą novatoriškam žurnalistų bendradarbiavimui ir dalijantis geriausia patirtimi tarp bendraamžių (pvz., rengiant mokymus ir renginius). Siūloma veikla turėtų būti aiškiai pagrįsta ir pagrįsta pasirinkto (-ų) sektoriaus (-ių) poreikiais.

Pasiūlymuose turi dalyvauti kuo daugiau naujienų žiniasklaidos priemonių. Konsorciumai turėtų suburti bent 3 partnerius iš bent trijų skirtingų programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvaujančių šalių.

Projektai truks 24 mėnesius, pradedant 2022 m. pradžioje.

Skirta 7,6 mln. EUR. 80 % ES bendro finansavimo. Nėra mažiausio ar didžiausio biudžeto.

Tikimasi, kad kvietimas teikti paraiškas bus kartojamas kasmet.

Susipažinkite su kvietimo teikti paraiškas duomenimis

 

Taip pat žr.