Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Leidinys

Bandomasis projektas: ES inovacijų viešųjų pirkimų observatorija

Šiais viešaisiais pirkimais Europos Komisija siekia įsteigti observatoriją, kuri stebėtų nacionalines politikos sistemas ir (arba) iniciatyvas ir investicijas, susijusias su inovacinių sprendimų viešaisiais pirkimais skaitmeninėje ekonomikoje visoje Europoje, ir kuris pritrauktų viešuosius pirkėjus, politikos formuotojus ir piliečius visoje Europoje dalytis gerąja patirtimi. Šiuo kvietimu susidomėję ekonominės veiklos vykdytojai raginami iki 2022 m. spalio 6 d. pateikti pasiūlymą naudojantis elektronine pasiūlymų teikimo sistema (e. pasiūlymų teikimo sistema), kurią galima rasti svetainėje TED e-Tendering (nuoroda CNECT/2022/OP/0055).

Norint sėkmingai atgaivinti skaitmeninę ir ekologišką ekonomiką, labai svarbu pažangiai naudoti viešąsias investicijas siekiant paspartinti novatoriškų sprendimų diegimą. Europa turi dėti daugiau pastangų, kad išsaugotų savo konkurencingumą pasaulyje. Tikslas – didinti politinį matomumą ir paskatinti visas Europos šalis tai padaryti. Aktyvesnis politinis bendradarbiavimas nuolat ir reguliariai visoje ES vykdant stebėseną gali sustiprinti ekonomikos atgaivinimo planų poveikį. Ji gali paskatinti šalis nustatyti didesnius užmojus modernizuoti viešąsias paslaugas taikant pažangiausius sprendimus, kuriais kartu kuriamos didelės vertės darbo vietos, be kita ko, novatoriškoms pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ.