Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI) stebimi bendri Europos skaitmeninės veiklos rezultatai ir stebima ES šalių pažanga skaitmeninio konkurencingumo srityje.

Diagrama, kurioje parodytas ES valstybių narių reitingas 2021 m. DESI

Visos ataskaitos atsisiunčiamos PDF formatu. Šalies ataskaitos duomenys pateikiami anglų kalba ir šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Pagrindinės išvados

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Šalių ataskaitos

Žr. ataskaitas pagal šalis apie tai, kaip kiekviena valstybė narė 2021 m. taiko skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).