Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Europinė skaitmeninės tapatybės dėklės architektūra ir orientacinė sistema

Šio dokumento tikslas – pateikti visas specifikacijas, kurių reikia siekiant sukurti sąveikią europinę skaitmeninės tapatybės (EUDI) dėklės sprendimą, grindžiamą bendrais standartais ir praktika.

Atsisiunčiamos rinkmenos

ARF v1.0.0 for publication
Atsisiųsti