Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

Europos naujienų žiniasklaidos forumas: pramonės pertvarka. Suvestinė ataskaita

Antrajame Europos naujienų žiniasklaidos forume (ENMF) daugiausia dėmesio skirta Europos naujienų žiniasklaidos organizacijų iššūkiams ir inovacijoms, nagrinėjant pagrindines pramonės temas: pajamų srautai, verslo modeliai, bendruomenės dalyvavimas, įvairovė, žiniasklaidos konvergencija, nauji formatai ir partnerystės.

logo of the event

Atsisiunčiamos rinkmenos

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Atsisiųsti 

Contributor

CONNECT GD – Audiovizualinės pramonės ir žiniasklaidos rėmimo programos