Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Žiniatinklio prieinamumo direktyva. Stebėsenos ataskaitos

Žiniatinklio prieinamumo direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės kas trejus metus teiktų stebėsenos veiklos rezultatų ataskaitas. Valstybės narės savo nacionalinėse interneto svetainėse paskelbė pirmojo stebėsenos laikotarpio ataskaitas.

Keturių žmonių, žiūrinčių į lenteles ir diagramas, grupė

Valstybės narės turi reguliariai informuoti Europos Komisiją apie Žiniatinklio prieinamumo direktyvos įgyvendinimą.

Kas trejus metus jos turi skelbti stebėsenos rezultatų ir vykdymo užtikrinimo veiklos ataskaitą. 

Toliau pateikiamos pirmosios tokios oficialios ataskaitos. Šis sąrašas bus atnaujintas Komisijai gavus papildomų pranešimų.

Kadangi ataskaitas rengia ir skelbia valstybės narės, Komisija nėra atsakinga už jų turinį ar prieinamumą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad ataskaitos parengtos valstybių narių nacionaline (-ėmis) kalba (-omis). Patogumo sumetimais pateikiamas mašininis vertimas(*) į anglų kalbą.

Kitos ataskaitos turi būti pateiktos 2024 m. gruodžio mėn.

Valstybės narės išvardytos toliau oficialiame protokole (abėcėlės tvarka valstybių narių kalbomis).

Jei rastumėte neteisingos informacijos, kreipkitės adresu CNECT-WAD@ec.europa.eu.

 • Belgija: FR Π NLEN*
 • Bulgarija: BG Π EN*
 • Čekija – CZ Π EN*
 • Danija: DK Π EN*
 • Vokietija: DE Π EN*
 • Estija: ETEN*
 • Airija: LT
 • Graikija: EL Π EN*
 • Ispanija:  ES Π EN*
 • Prancūzijos – FR
 • Kroatija:  HR Π LT*
 • Italija: IT Π EN*
 • Kipras: EL Π EN*
 • Latvija: LV Π EN*
 • Lietuva: LT Π LT *
 • Liuksemburgas: LT 
 • Vengrija: HU Π EN*
 • Malta: LT
 • Nyderlandai: NL Π EN*
 • Austrija: De πLT * Įprastas tekstas: DE Π EN*
 • Lenkija: PL Π EN*
 • Portugalija:  PT � ANGLŲ K.
 • Rumunija: ROEN*
 • Slovėnija: SL Π LT
 • Slovakija: SKEN*
 • Suomija: FI Π EN*
  • Alandų salos: SE Π EN*
 • Švedija: SE Π EN*
 • Jungtinė Karalystė**: LT

(*) Mašininis vertimas yra visiškai automatizuotas ir nesusijęs su žmogaus įsikišimu. Europos Komisija negarantuoja tikslumo ir neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. Tam tikras turinys (pvz., vaizdai ir t. t.) negali būti verčiamas dėl techninių sistemos apribojimų.

Mašininio vertimo naudojimas portale „Europa.eu“

(**) Susitarime dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d.; Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje buvo taikoma Sąjungos teisė, išskyrus kelias išimtis.

Contributor

cnect-wad-team@ec.europa.eu