Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Leidinys

Internetinis seminaras apie skaitmeninio termino vertinimo priemonę

Sausio 12 d. buvo surengtas internetinis seminaras, kuriame buvo pristatytas galutinis DMA klausimynas ir prie jo pridėtas naudotojo vadovas. Šiame internetiniame seminare pristatyta Europos skaitmeninių inovacijų centrų klientų skaitmeninės brandos vertinimo metodika.

Įgyvendinant Skaitmeninės Europos programą bus finansuojami naujos kartos Europos skaitmeninių inovacijų centrai, siekiant paspartinti MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų skaitmeninę transformaciją visoje ES. Atsižvelgiant į tai, kiekvieno Europos skaitmeninių inovacijų centro gavėjo skaitmeninės brandos pažanga bus vertinama taikant naują skaitmeninio termino vertinimo priemonę (.pdf).  Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų palyginamumą ir agregavimą regioniniu, nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu pagal Skaitmeninės Europos programoje nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus, Europos skaitmeninių inovacijų centrai, vykdydami savo intervencijas su MVĮ, privalės naudotis šia priemone.

Posėdyje išsamiai pristatytas galutinis klausimynas, kuris bus įgyvendintas, ir dalyviai buvo informuoti apie tai, kada ir kaip jis turėtų būti naudojamas.  Taip pat buvo pristatytas naujas SRA vadovas (.pdf).

Renginio darbotvarkė:

  • Europos skaitmeninių inovacijų centrų bendruomenei skirta politikos stebėsenos priemonė
  • Naujausi DMA pokyčiai
  • SRA moduliai, matmenys ir klausimai + klausimai ir atsakymai
  • SRA vertinimo kriterijai, rezultatai ir rodikliai + klausimai ir atsakymai
  • Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir inovacijų radaras + klausimai ir atsakymai
  • DMA ir IR vadovas EDIH + klausimai ir atsakymai
  • Baigiamosios pastabos

Pristatymas (.pdf) ir registravimas

Related content

Internetinis seminaras apie skaitmeninio termino vertinimo priemonę

Event | 12 Sausis 2022

Sausio 12 d. 10.00–12.00 val. Vidurio Europos laiku bus surengtas internetinis seminaras, kuriame bus pristatytas galutinis DMA klausimynas ir pridedamas naudotojo vadovas. Šiame internetiniame seminare bus pristatyta Europos skaitmeninių inovacijų centrų klientų skaitmeninės brandos vertinimo metodika.