Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

20-oji saugesnio interneto diena: užtikrinti geresnį ir saugesnį internetą vaikams ir jaunimui

Šią savaitę Komisija švenčia 20-ąją Saugesnio interneto dieną, kuria siekiama įgalinti vaikus ir jaunimą visame pasaulyje saugiai ir atsakingiau naudotis skaitmeninėmis technologijomis.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Šia proga ji paskelbė vaikams suprantamą strategijos „Geresnis internetas vaikams“ versiją visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir ukrainiečių kalba. Ji taip pat paskelbė vaikams pritaikytą Skaitmeninių principų deklaracijos versiją kartu su internetiniu žaidimu apie skaitmeninius principus, kad vaikai ir paaugliai galėtų sužinoti apie savo teises skaitmeniniame pasaulyje.

ES yra apie 80 mln. jaunesnių nei 18 metų žmonių. Per praėjusius metus ES įdiegė keletą priemonių, įskaitant priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ir įgalinti jaunimą internete. Tai, be kita ko, Europos deklaracija dėl skaitmeninių teisių ir principų, kurioje nustatyti konkretūs įsipareigojimai dėl vaikų internete. Ją 2022 m. gruodžio mėn. pasirašė Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai. Be to, 2022 m. lapkričio mėn. įsigaliojusiu Skaitmeninių paslaugų aktu nustatomos griežtos taisyklės, kuriomis užtikrinamas nepilnamečių privatumas, sauga ir saugumas, o Europos geresnio interneto vaikams strategija (BIK+) pagerins pagal amžių tinkamas skaitmenines paslaugas ir padės užtikrinti, kad kiekvienas vaikas būtų apsaugotas, įgalintas ir gerbiamas internete.

Už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica sakė: 

Visame darbe siekiame užtikrinti, kad vaikų teisės būtų taikomos internete, nes jos taikomos ne internete. Suvienijame jėgas ir idėjas, kaip užtikrinti geresnį ir saugesnį internetą su lygiomis galimybėmis ir įdomius atradimus kiekvienam vaikui. Padedame ugdyti vaikų ir paauglių skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis kartu su jais, siekdami užtikrinti, kad jie būtų visapusiškai ir vienodai įtraukti į skaitmeninę pertvarką ES ir visame pasaulyje.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

Po 20 Saugesnio interneto dienos renginių ES turi daug didžiuotis. Ji parengė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama įgalinti ir apsaugoti vaikus ir paauglius visoje ES ir užtikrinti, kad nauja karta būtų kompetentinga ir pasitiki skaitmeninėmis technologijomis. Toliau dirbsime kartu už geresnį internetą, be kita ko, rengsime elgesio kodeksą dėl pagal amžių tinkamo dizaino, kurį netrukus pradėsime įgyvendinti.

Vaizdo pranešimai, skirti Saugesnio interneto dienos 20-osioms metinėms: