Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija investuos 292 mln. EUR į skaitmenines technologijas ir kibernetinį saugumą

Po to, kai 2021 m. lapkričio mėn. buvo priimtos darbo programos, Komisija paskelbė antrąjį Skaitmeninės Europos programos kvietimų teikti pasiūlymus rinkinį.

logo

Kvietimuose dalyvauti konkurse gali dalyvauti ES valstybių narių, ELPA/EEE šalių įmonės, organizacijos ir viešojo administravimo institucijos, taip pat kitų Programos asocijuotųjų šalių subjektai.

Šiam finansavimui bus skirta daugiau kaip 249 mln. EUR investicijų keliose srityse: duomenų erdvės, Europos blokų grandinės infrastruktūra, aukšto lygio skaitmeniniams įgūdžiams skirti mokymo kursai, geresnių valdžios paslaugų skaitmeniniai sprendimai, dirbtinio intelekto naudojimo bandomieji projektai siekiant kovoti su nusikalstamumu ir dirbtinio intelekto bandymo infrastruktūra. Pastaroji išbandys dirbtinį intelektą gamybos, maisto, sveikatos ir pažangių bendruomenių labui. Be to, 43 mln. EUR vertės dotacijomis bus remiamas kibernetinis saugumas sveikatos sektoriuje ir centrų tinklo diegimas, siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti atitinkamus ES kibernetinio saugumo teisės aktus.

Galutinis šių kvietimų teikti paraiškas terminas – 2022 m. gegužės 17 d.

Daugiau informacijos apie dotacijų paraiškas pagal šį kvietimų teikti pasiūlymus rinkinį galima rasti internete.

Kitus kvietimus teikti pasiūlymus pagal Skaitmeninės Europos programą numatoma paskelbti 2022 m. vasarą.