Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija skelbia 107 mln. EUR vertės kvietimus teikti paraiškas Europos kibernetiniam saugumui stiprinti

Šiandien Komisija paskelbė kvietimą įmonėms, viešojo administravimo institucijoms ir kitoms organizacijoms pateikti pasiūlymų, kuriais siekiama didinti ES atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir jos gebėjimą apsaugoti, aptikti, ginti ir atgrasyti nuo kibernetinių išpuolių, taip pat stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Komisija ir Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras (ECCC) paskelbė naują kvietimą teikti pasiūlymus, kurių bendra vertė – 71 mln. EUR pagal Skaitmeninės Europos 2023–2024 m. darbo programą, dėl kibernetinio saugumo veiksmų, kuriais siekiama stiprinti operatyvinį bendradarbiavimą ir bendrus pajėgumus su valstybėmis narėmis ES lygmeniu.

Iš šios sumos 35 mln. EUR bus skirta kibernetinio saugumo ekstremaliųjų situacijų mechanizmui, kuriuo bus remiami valstybių narių parengties ir savitarpio pagalbos veiksmai kibernetinių incidentų atveju, kaip numatyta siūlomame ES kibernetinio solidarumo akte. Siekiant užtikrinti didesnį pramonės, startuolių ir MVĮ kibernetinį saugumą visoje ES, 30 mln. EUR bus skirta TIS 2 direktyvos ir siūlomo ES kibernetinio atsparumo akto įgyvendinimui remti. Papildomais 6 mln. EUR vertės paramos veiksmais bus skatinamas kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos sričių koordinavimas, taip pat suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas standartizacijos srityje. Kvietimą teikti paraiškas iki 2023 m. rugsėjo 26 d. gali teikti ES valstybių narių ir ELPA/EEE šalių subjektai.

Be to, ankstesnis kvietimas teikti paraiškas buvo atnaujintas iki 2023 m. liepos 6 d., kad būtų sudarytos papildomos galimybės likusiam bendram 36,5 mln. EUR biudžetui. Tai apima atsparumo, koordinavimo ir kibernetinio saugumo sričių (3,4 mln. EUR), saugumo operacijų centrų pajėgumų stiprinimo (26,3 mln. EUR)ir naujoviškų kibernetinio saugumo sprendimų taikymo (6,8 mln. EUR)temas.

Daugiau informacijos apie Skaitmeninės Europos programą