Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija pristato naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama paskatinti naują inovacijų bangą

Remiantis jau atliktu esminiu darbu skatinant inovacijas ES, naująja Europos inovacijų darbotvarke siekiama paspartinti inovacijų plėtrą ir plėtrą visoje Sąjungoje imantis nuoseklių veiksmų.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

Liepos 5 d. Komisija priėmė naują Europos inovacijų darbotvarkę, kad Europa taptų naujos giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos lydere. Ji padės Europai kurti naujas technologijas, kurios padėtų spręsti aktualiausius visuomenės uždavinius ir pateikti jas rinkai. Naujoji Europos inovacijų darbotvarkė parengta taip, kad Europa taptų lydere pasaulinėje inovacijų arenoje. Europa nori būti vieta, kurioje talentingiausi darbuotojai dirbtų kartu su geriausiomis įmonėmis ir kurioje klestėtų giliųjų technologijų inovacijos ir visame žemyne būtų kuriami novatoriški pažangieji sprendimai, kurie įkvėptų pasaulį.

Visas pranešimas spaudai.