Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Komisija paskelbė tarnybų darbinį dokumentą, kuriame pranešama apie internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą

Komisija paskelbė ataskaitą dėl Reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo (Reglamentas (ES) 2017/1128) taikymo kartu su tyrimu dėl internetinių turinio paslaugų teikėjų praktinio perkeliamumo taisyklių taikymo (SMART 2019/0024).

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: Ataskaita dėl Reglamento (ES) 2017/1128 dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje taikymo

Pagal perkeliamumo reglamentą mokamos internetinės turinio paslaugos privalo savo abonentams užtikrinti tarpvalstybinį perkeliamumą, kai jie keliauja arba laikinai būna kitose valstybėse narėse be papildomų išlaidų. Jie turi suteikti prieigą prie to paties turinio ir funkcijų, kokie siūlomi abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Šiame tarnybų darbiniame dokumente pateikiama reglamento taikymo ataskaita. Kaip reikalaujama 10 straipsnyje, į ją įtrauktas vertinimas, kaip internetinių turinio paslaugų teikėjai taiko perkeliamumo taisykles, atsižvelgiant į teisinius, technologinius ir ekonominius pokyčius. Apskritai paaiškėjo, kad perkeliamumo taisyklės gerai veikia susijusioms šalims, t. y. vartotojams, paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams. Nuo tada, kai galioja Perkeliamumo reglamentas, nustatyta tik keletas problemų.

Šis tarnybų darbinis dokumentas pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai.

SMART 2019/0024 Tyrimas dėl perkeliamumo reglamento

Tyrime vertinta, kaip internetinių turinio paslaugų teikėjai taiko perkeliamumo taisykles, vartotojų patirtis ir perkeliamumo reglamento poveikis paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams.

Atsisiunčiamos rinkmenos

1) Staff Working Document - Report on the application of Regulation (EU) 2017/1128 on cross-border portability of online content services in the internal market
Atsisiųsti 
2) SMART 2019-0024 Study on Portability Regulation 2017.1128
Atsisiųsti 
3) Flash Eurobarometer 477a, Accessing Content Online, Cross-border Portability of Online Content Services and Intra-EU Calls, April 2019
Atsisiųsti 
4) European Audiovisual Observatory, First feedback from the implementation of the Portability Regulation by free online video services, July 2019
Atsisiųsti 
5) Portability regulation – Letter sent to competent national authorities by Director General of DG Connect, July 2018
Atsisiųsti 
6) Impact Assessment SWD (2015) 270 final
Atsisiųsti