Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisijos tarnybos pasirašė administracinį susitarimą su Australijos e. saugos komisaru, kad padėtų užtikrinti socialinės žiniasklaidos taisyklių vykdymą

Už Skaitmeninių paslaugų akto vykdymo užtikrinimą atsakingos Komisijos tarnybos pasirašė administracinį susitarimą su už e. saugą atsakingu Komisijos nariu – nepriklausoma Australijos interneto saugos reguliavimo institucija.

Commission services sign administrative arrangement with Australian eSafety Commissioner to support the enforcement of social media regulations

Būdamos panašiai mąstančios partnerės, ES ir Australija užmezgė daugiau ryšių bendro intereso srityse, tokiose kaip platformos, duomenys, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas ir saugus junglumas. Birželio 12 d. abu partneriai virtualiai susitinka skaitmeniniam dialogui.

Šiandien pasirašytu susitarimu bus remiamas Komisijos ir už e. saugą atsakingo Komisijos nario priežiūros darbas, susijęs su interneto platformomis, atitinkamai su ES Skaitmeninių paslaugų aktu ir Australijos 2021 m. Saugos internete aktu. Bendradarbiavimas apima tokias sritis kaip interneto platformų skaidrumas ir atskaitomybė, rizikos vertinimas ir mažinimas, visų pirma kiek tai susiję su neteisėtu turiniu, algoritmais ir dirbtiniu intelektu, taip pat tokias priemones kaip pagal amžių tinkamas dizainas ir amžiaus tikrinimas siekiant apsaugoti nepilnamečius internete. Ji bus vykdoma keičiantis informacija, įskaitant ekspertų dialogus, bendrus techninių darbuotojų mokymus ir dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais.

Veiksmingas ir aktyvus bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais yra labai svarbus kuriant saugią ir patikimą interneto aplinką. 2024 m. gegužės 16 d. Komisijos tarnybos pasirašė panašų administracinį susitarimą su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės žiniasklaidos reguliavimo institucija „OfCom“.

Sužinokite daugiau apie: