Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija palankiai vertina politinį susitarimą pradėti įgyvendinti Sąjungos saugaus junglumo programą IRIS²

Komisija palankiai įvertino lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir ES valstybių narių pasiektą politinį susitarimą dėl 2023–2027 m. Sąjungos saugaus junglumo programos, kurios biudžetas – 2,4 mlrd. EUR.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Programos tikslas – įdiegti ES palydovų sistemą, vadinamą „IRIS²“ (Atsparumo, sujungiamumo ir saugumo per palydovą infrastruktūra). Derybos jau baigtos ir sudarytos sąlygos Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai galutinai patvirtinti teisinį tekstą.

Išsamus pranešimas spaudai