Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Autorių teisės: Komisija ragina valstybes nares visiškai perkelti į nacionalinę teisę ES autorių teisių taisykles

Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Bulgarijai, Kiprui, Graikijai, Airijai, Latvijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Suomijai dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie autorių teisių ir gretutinių teisių perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, taikomas tam tikroms transliacijoms internetu (ES direktyva 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Šiandien Komisija taip pat išsiuntė pagrįstas nuomones Belgijai, Bulgarijai, Kiprui, Danijai, Graikijai, Prancūzijai, Latvijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai dėl to, kad jos nepranešė Komisijai apie autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje perkėlimo į nacionalinę teisę priemones(Direktyva (ES) 2019/790).

Išsamus pranešimas spaudai