Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Gruodžio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Komisija ragina Rumuniją laikytis ES autorių teisių taisyklių

Komisija nusprendė išsiųsti Rumunijai papildomą oficialų pranešimą, remdamasi tuo, kad jos nacionalinės muzikos kūrinių teisių administravimo taisyklės prieštarauja ES autorių teisių taisyklėms.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Komisija pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pradėjo 2017 m. gruodžio 8 d. Rumunijos valdžios institucijoms nusiųsdama oficialų pranešimą, kai Komisija užginčijo privalomą kolektyvinį administravimą viešo muzikos kūrinių skelbimo atveju. 2019 m. sausio mėn. Rumunija iš dalies pakeitė savo teisės aktus, kad būtų numatytas didesnės aprėpties kolektyvinių licencijų teikimas. Komisija mano, kad šiuo pakeitimu nevisiškai atsižvelgiama į iš pradžių nustatytą ES teisės pažeidimą. Be to, naujosios taisyklės neatitinka Direktyvos (ES) 2019/790 12 straipsnio, kuriuo suderinamos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali numatyti didesnės aprėpties kolektyvinių licencijų teikimo mechanizmus. Rumunijos valdžios institucijos turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

Daugiau informacijos apie ES autorių teisių taisykles: