Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

2021 m. skaitmeninė diena. Europa turi stiprinti interneto ryšį su pasauliniais partneriais

2021 m. skaitmeninės dienos proga 25 valstybės narės, taip pat Islandija ir Norvegija įsipareigojo stiprinti interneto ryšį tarp Europos ir jos partnerių Afrikoje, Azijoje, Europos kaimyninėse šalyse, Vakarų Balkanuose ir Lotynų Amerikoje, pasirašydamos deklaraciją „Europos duomenų vartai – vienas iš pagrindinių ES skaitmeninio dešimtmečio elementų“.

Valstybės narės ir Komisija suderins savo pastangas remti tarptautinio interneto srauto prieigos punktus Europoje arba Europos duomenų tinklų sietuvus. Pagerinus infrastruktūrą, jungiančią Europą su šiais regionais, Europa galės teikti daugiau duomenų paslaugų. Be to, dėl griežtų ES duomenų apsaugos standartų Europos partneriams gali būti naudingas saugus duomenų tvarkymas. 

ES ir pasaulinių partnerių interneto ryšys: skaitmeninio dešimtmečio pagrindas

Komisijos skaitmeninio dešimtmečio tikslai apima Europos pasaulinių partnerysčių stiprinimą ir siekia įsteigti Skaitmeninio junglumo fondą strateginėms investicijoms į tarptautinius junglumo tinklus skatinti. Stiprinant Europos ir jos pasaulinių partnerių ryšius bus propaguojamos Europos normos ir standartai ir padedama formuoti pasaulinius sprendimus.

Siekdamos pagerinti tarptautinį junglumą, valstybės narės ir Komisija įsipareigoja:

  • stiprinti tarptautines partnerystes sujungiamumo srityje
  • siūlyti ES duomenų saugojimo ir tvarkymo paslaugas partneriams už Europos ribų;
  • pagerinti povandeninius kabelius
  • palydovinio ryšio įdiegimas
  • užtikrinti saugius ir patikimus junglumo tinklus

Geresnė pasaulinio junglumo infrastruktūra ir partnerystė

Deklaracijoje „Duomenų vartai“ valstybės narės įsipareigoja suderinti savo nacionalines iniciatyvas, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama tarptautinio junglumo stiprinimui. Pavyzdžiui, valstybės narės, atsižvelgdamos į tarptautinę strategiją, gali naudotis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone ES vidaus tinklams kurti. Be to, valstybės narės įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su pramonės atstovais, pilietine visuomene ir vystymosi institucijomis, kad paskatintų ES aktyviau dalyvauti tarptautinėse skaitmeninėse partnerystėse.

Tuo pat metu valstybės narės paragino Komisiją remti tarptautinio junglumo tikslus. Komisija turėtų peržiūrėti dabartinius tarptautinio junglumo pajėgumus ir poreikius, taip pat ateities prognozes. Visų pirma Komisija turėtų sudaryti esamų jungčių infrastruktūrų (antžeminių, povandeninių ir kosmoso) už Europos ribų žemėlapį, taip pat geriau suprasti duomenų srautus tarp Europos ir kitų pasaulio dalių.

Plačiai paplitęs ir tvirtas interneto ryšys: povandeninių kabelių ir palydovinių tinklų vaidmuo

Povandeniniai kabeliai yra labai svarbūs siekiant palaikyti eksponentinį interneto srauto didėjimą. Vienu atveju interneto srautas per Atlanto vandenyną kas dvejus metus padvigubėja. Nauja saugi povandeninių kabelių infrastruktūra gali būti naudinga didėjantiems duomenų srautams Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Valstybės narės ir Komisija pagerins įvairių ryšių tinklų ir infrastruktūros valdymą, kartu užtikrindamos didesnį kibernetinį saugumą.

Palydovai atlieka svarbų vaidmenį sujungiant ES ir kitas pasaulio šalis. Kosmosu grindžiamas junglumas gali papildyti povandeninius kabelinius tinklus, siekiant užtikrinti, kad Europa visą laiką būtų sujungta, išplėsti junglumą vietovėse, kuriose nepakanka aprėpties arba visai jos nėra, taip pat užtikrinti papildomą kibernetinį saugumą. Valstybės narės bendradarbiaus su Komisija, kad parengtų ir plėtotų kosmoso saugaus junglumo iniciatyvą. Europoje yra pasaulyje pirmaujanti palydovų pramonė, kuri galėtų sukurti pasaulinį palydovinio plačiajuosčio ryšio tinklą.

Deklaraciją pasirašiusios šalys

Susitarimą pasirašiusios ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija. Islandija ir Norvegija taip pat pasirašė deklaraciją.  

Ginčo aplinkybės

Europos skaitmeninis suverenumas ir pasaulinis konkurencingumas priklauso nuo stiprių ir saugių vidaus ir išorės junglumo tinklų. Abu aspektai bus labai svarbūs įgyvendinant Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslus. Europoje atsparus junglumas yra sėkmingos skaitmeninės transformacijos ramstis. Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis, kad pagerintų junglumą ES, visų pirma diegdama pažangius tinklus, pavyzdžiui, šviesolaidžio ir 5G tinklus, pavyzdžiui, įgyvendindama Rekomendaciją dėl junglumo priemonių rinkinio. Tuo tarpu povandeninių kabelių sistema „EllaLink“, kurią bendrai finansuoja ES ir kuri pradės veikti ateinančiais mėnesiais, sustiprins ES ir Atlanto duomenų tinklų sietuvo platformą, jungiančią Europą su Lotynų Amerika.
 

Duomenų vartų deklaracija