Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Skaitmeninės Europos programa: Komisija skelbia kvietimus investuoti 200 mln. EUR į skaitmenines technologijas

Komisija paskelbė trečiąjį Skaitmeninės Europos programos kvietimų teikti pasiūlymus rinkinį, kurio vertė – 200 mln. EUR pagal 2021–2022 m. darbo programas.

slide showing four people holding electronic devices and text Digital Europe Programme

European Commission

Kvietimuose dalyvauti konkurse gali dalyvauti ES valstybių narių, ELPA/EEE šalių ir asocijuotųjų šalių įmonės, viešojo administravimo institucijos ir kiti subjektai. Šiam finansavimui bus skirta 170 mln. EUR investicijų į duomenų erdves, dirbtinio intelekto (DI) platformos kūrimą, kad verslo ir viešojo administravimo institucijos galėtų lengvai naudotis Europoje sukurtomis patikimomis dirbtinio intelekto priemonėmis, debesijos ir redagavimo infrastruktūrą, taip pat investicijas į specializuotas švietimo programas pažangiųjų skaitmeninių technologijų srityje. Galutinis šių kvietimų teikti paraiškas pateikimo terminas – 2023 m. sausio 24 d. Naujas kvietimas teikti paraiškas taip pat teikiamas Europos skaitmeninių inovacijų centrams, skiriant papildomus 30 mln. EUR. Visoje Europoje esantys centrai padės privačioms įmonėms, įskaitant MVĮ ir startuolius, ir viešajam sektoriui vykdyti jų skaitmeninę transformaciją.  Šio kvietimo terminas – 2022 m. lapkričio 16 d. Daugiau informacijos apie paraiškas dotacijoms pagal šiuos kvietimus teikti paraiškas pateikiama internete. Per ateinančias savaites bus paskelbti kiti kvietimai pagal 2021–2022 m. darbo programą.