Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Skaitmeninių rinkų aktas. Komisija palankiai vertina politinį susitarimą dėl taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningas ir atviras skaitmenines rinkas

Komisija palankiai vertina greitą Europos Parlamento ir ES valstybių narių politinį susitarimą dėl Skaitmeninių rinkų akto, pasiektą vakar.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Reglamentas, dėl kurio susitarta per šiek tiek ilgiau nei metus po jo pasiūlymo pateikimo, yra viena iš pirmųjų tokios rūšies iniciatyvų visapusiškai reglamentuoti didžiausių skaitmeninių įmonių turimą prieigos valdytojo galią.

Išsamus pranešimas spaudai

Informacinis pranešimas