Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Skaitmeninių paslaugų aktas: Komisija palankiai vertina politinį susitarimą dėl taisyklių, kuriomis užtikrinama saugi ir atskaitinga interneto aplinka

Komisija palankiai vertina šiandien pasiektą greitą Europos Parlamento ir ES valstybių narių politinį susitarimą dėl pasiūlymo dėl Skaitmeninių paslaugų akto, kurį Komisija pasiūlė 2020 m. gruodžio mėn.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Skaitmeninių paslaugų akte nustatytas precedento neturintis naujas interneto platformų atsakomybės už neteisėtą ir žalingą turinį standartas. Juo bus užtikrinta geresnė interneto naudotojų ir jų pagrindinių teisių apsauga, be to, apibrėžtas bendras vidaus rinkos taisyklių rinkinys, kuris padės mažesnėms platformoms plėstis.

Išsamus pranešimas spaudai