Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES sanglaudos politika: Daugiau kaip 1,5 milijono ES finansuojamų projektų pasiekiama naujoje viešoje platformoje

Šią savaitę Komisija sukūrė viešą internetinę platformą „Kohesio“, kurioje kaupiama visa informacija apie daugiau kaip 1,5 mln. projektų visose 27 valstybėse narėse, nuo 2014 m. finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Pirmą kartą sukurta ir visiems prieinama tokia išsami projektų duomenų platforma, kuri bus pasiekiama visomis ES kalbomis. Ją rengiant reikėjo glaudžiai bendradarbiauti su skirtingų valstybių narių ar regionų vadovaujančiomis institucijomis, nes sanglaudos projektus valdo nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos.

Išsamus pranešimas spaudai

Platforma „Kohesio“

8-asis sanglaudos forumas