Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas: ES pradeda taikyti naują atšaukimo funkciją

Šią savaitę Komisija priėmė ES mechanizmą, pagal kurį galima atšaukti suklastotus ar klaidingus ES skaitmeninius COVID pažymėjimus. Taikant šią priemonę, kai pažymėjimas bus panaikintas vienoje valstybėje narėje, jis taip pat parodys, kad kitose valstybėse narėse negalioja.

image of a person holding a smartphone with a covid certificate on display

European Commission

Nuo tada, kai 2021 m. liepos mėn. pradėjo veikti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema, išduota daugiau kaip 1,7 mlrd. pažymėjimų. Kadangi ES pažymėjimai sėkmingai padeda panaikinti kelionių apribojimus, jie kartais tampa sukčiautojų taikiniu, tačiau bendras apgaulės būdu arba per klaidą išduotų pažymėjimų skaičius tebėra labai mažas. Nustačius sukčiavimą ar klaidas, svarbu, kad atitinkamus sertifikatus būtų galima panaikinti. Nors kelios valstybės narės jau įdiegė atšaukimo sistemas nacionaliniu lygmeniu, naujoji ES lygmens sistema sudarys sąlygas saugiam ir veiksmingam atšaukimui tarpvalstybiniu mastu per ES tinklų sietuvą. Šis patobulinimas turėtų dar labiau sustiprinti pasitikėjimą ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema.

Daugiau informacijos

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas