Skip to main content
Skaitmeninės Europos ateities formavimas
News article | Leidinys

ES pradeda eksalygmens erą paskelbusi apie naujas superkompiuterių prieglobos svetaines

Aukščiausios klasės eksalygmens superkompiuteris, JUPITER priegloba Vokietijoje su vidutinės klasės superkompiuteriais Daedalus, Levente, CASPIr ir EHPCPL Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje ir Lenkijoje.

Visoje ES atrinktos penkios itin našaus skaičiavimo centrų vietos, kuriose bus priimami ir eksploatuojami naujos kartos Europos superkompiuteriai. Vokietijoje bus įsteigta pirmoji eksalygmens pajėgumus turinti Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė. Keturių naujų vidutinės klasės superkompiuterių priegloba bus vykdoma Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje ir Lenkijoje.

„Jupiter“, pirmoji BĮ „EuroHPC“ eksalygmens superkompiuteris

2022 m. birželio 15 d. Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (BĮ „EuroHPC“) paskelbė, kad Vokietijoje įsteigtas Jülich Superkompiuterio centras (Forschungszentrum Jülich, FZJ) yra atrinktas aukščiausios klasės eksalygmens superkompiuterio prieglobai ir eksploatavimui, t. y. mašinai, galinčiai atlikti bent vieną eksaflopą (mlrd. EUR operacijų per sekundę). Tikimasi, kad BĮ JUPITER superkompiuteris – pirmasis tokio pobūdžio kompiuteris ES – bus vienas iš trijų geriausių superkompiuterių pasaulyje.

Eksalygmens pajėgumai yra svarbus technologinis etapas ES, turintis didelę mokslinę, pramoninę ir visuomeninę svarbą. Tai leis spręsti itin svarbias problemas, kurių nebuvo įmanoma išspręsti prieš keletą metų Europos piliečiams labai svarbiose srityse, pavyzdžiui, sveikatos, biologijos, klimato, energetikos, saugumo ir medžiagų srityse. Tikimasi teigiamo poveikio Europos mokslinei kompetencijai, nes precedento neturintis skaičiavimo lygis ir didesnis tikslumas pagerins mokslinių tyrimų kokybę ir sumažins jų sąnaudas.

Keturi nauji vidutinės klasės superkompiuteriai

BĮ „EuroHPC“ taip pat paskelbė, kad Graikijos nacionalinė mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūra (GRNET), Vengrijos vyriausybinė IT plėtros agentūra (KIFU), Airijos nacionalinis universitetas Golvėjuje ir Lenkijos akademinis kompiuterių centras „Cyfronet AGH“ (Cyfronet) buvo atrinkti keturiems naujiems vidutinio lygio (petalygmens ir beveik eksalygmens) superkompiuteriams priimti. Šios mašinos bus prieinamos įvairiems Europos naudotojams mokslinių tyrimų ir mokslo bendruomenėje, taip pat pramonėje ir viešajame sektoriuje. Daedalus (GR), Levente (HU), CASPIr (IE) ir EHPCPL (PL) superkompiuteriai sudarys sąlygas toliau plėtoti naujas mokslines ir pramonines prietaikas (pvz., tikslioji medicina, naujų vaistų, gydymo būdų ir medžiagų kūrimas, kova su klimato kaita ir bioinžinerija).  

BĮ „EuroHPC“ ir prieglobos paslaugą teikiančių subjektų partnerystė

Prieglobos paslaugą teikiantys subjektai buvo atrinkti 2021 m. gruodžio mėn. BĮ „EuroHPC“ paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą pagal Tarybos reglamentą (ES) 2021/1173.

Nauji superkompiuteriai bus finansuojami pagal Skaitmeninės Europos programą, programą „Europos horizontas“ ir BĮ dalyvaujančių valstybių įnašus. BĮ bendrai finansuos iki 50 % visų eksalygmens superkompiuterio išlaidų, skirdama ne didesnį kaip 250 mln. EUR finansinį įnašą ir iki 35 % visų vidutinės klasės superkompiuterių išlaidų, o bendras didžiausias įnašas bus 120 mln. EUR. Papildomą sumą padengs dalyvaujanti valstybė, kurioje įsisteigęs prieglobos paslaugą teikiantis subjektas, arba prieglobos konsorciume dalyvaujančios valstybės. Penki atrinkti prieglobos paslaugą teikiantys subjektai superkompiuterius valdys BĮ „EuroHPC“ vardu.

Ateinančiais mėnesiais BĮ „EuroHPC“ pasirašys susitarimus su atrinktais prieglobos paslaugą teikiančiais subjektais, kurie sudarys sąlygas stabiliai ir struktūrizuotai partnerystei superkompiuterių įsigijimo ir eksploatavimo srityje. Numatoma, kad superkompiuteriai pradės veikti 2023 m. Europos akademinės bendruomenės, pramonės ir viešojo sektoriaus naudotojams. Tikimasi, kad netrukus bus paskelbti kvietimai dalyvauti konkursuose dėl jų viešųjų pirkimų.

Daugiau informacijos pateikiama šiame BĮ „EuroHPC“ pranešime spaudai.

Ginčo aplinkybės

BĮ „EuroHPC“ yra 2018 m. įsteigtas juridinis ir finansavimo subjektas, kad ES ir „EuroHPC“ dalyvaujančios šalys galėtų koordinuoti savo pastangas ir sutelkti savo išteklius, kad Europa taptų pasaulio lydere superkompiuterių srityje. 2021 m. liepos mėn. Taryba priėmė BĮ „EuroHPC“ reglamentą, pagal kurį papildomai investuota 7 mlrd. EUR, kad būtų sukurti naujausi superkompiuteriai ir kvantiniai kompiuteriai ir remiama plataus užmojo ES našiosios kompiuterijos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė.

BĮ „EuroHPC“ jau pradėjo aprūpinti ES pasaulinio lygio beveik eksalygmens ir petalygmens superkompiuterių infrastruktūrą ir plėtoti būtinas technologijas, taikomąsias programas ir įgūdžius, kad iki 2023 m. būtų pasiekti visi eksalygmens pajėgumai. Šiuo metu visu pajėgumu veikia penki superkompiuteriai: LUMI Suomijoje (kuri pasaulyje užima 3 vietą), Vega Slovėnijoje, MeluXina Liuksemburge, Discoverer Bulgarijoje ir Karolina Čekijoje. Netrukus bus įrengti dar trys superkompiuteriai: Leonardo“ Italijoje, MareNostrum5 Ispanijoje ir Deucalion Portugalijoje.