Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES remia tarpvalstybinę žurnalistiką skirdama 8 mln. EUR

Septyni naujienų organizacijų konsorciumai gaus ES paramą tarpvalstybiniams projektams, kuriais siekiama stiprinti naujienų žiniasklaidos sektorių.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

2021 m. paskelbus pirmąjį kvietimą teikti paraiškas dėl žurnalistikos partnerysčių, atrinkti septyni projektai, kurie yra Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų plane paskelbtos NEWS iniciatyvos dalis.

7 žurnalistikos partnerystės projektai bus finansuojami pagal programą „Kūrybiška Europa“. Jų bendras tikslas – spręsti struktūrines problemas, su kuriomis susiduria naujienų žiniasklaidos sektorius, ir padėti žiniasklaidai tapti stipresnei vykstant skaitmeninei pertvarkai ir didesnei konkurencijai. Jie suburia įvairias naujienų žiniasklaidos organizacijas, kad sukurtų žiniasklaidos specialistams skirtus sektoriaus tinklus ir sutelktų dėmesį į bendradarbiavimu grindžiamą verslo pertvarką ir (arba) bendradarbiavimo žurnalistikos projektus. Nugalėtojus atrinko nepriklausomi ekspertai, vertinantys 32 pasiūlymus iš visos Europos.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį sakė:

Šiais projektais siekiama remti žurnalistus, daugiausia dėmesio skiriant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, pradedant mokymais saugumo klausimais ir baigiant dotacijomis vietos žiniasklaidai. ES pirmą kartą remia tokias žurnalistikos partnerystes. Ir tai nėra paskutinis kartas. Iki 2027 m. į panašius projektus norime investuoti bent 75 mln. EUR. Stipriname veiksmus, susijusius tiek su finansavimu, tiek su teisės aktais, siekdami remti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, nes tai susiję su mūsų demokratinių valstybių sveikata.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pridūrė: 

Žiniasklaidai susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais, įskaitant pajamų mažėjimą, spartesnę skaitmeninę pertvarką, taip pat grėsmes žiniasklaidos pliuralizmui ir nepriklausomumui. Naudodamiesi šiandien paskelbta 8 mln. EUR ES parama, skatiname žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą, kad jiems būtų lengviau diegti inovacijas, išbandyti naujus formatus, ugdyti naujus įgūdžius ir taip stiprinti jų atsparumą.

Visas pranešimas spaudai.