Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES ir JAV prekybos ir technologijų taryba. mūsų atnaujintos partnerystės stiprinimas neramiais laikais

ES ir JAV dar kartą patvirtino savo glaudų bendradarbiavimą spręsdamos pasaulines prekybos ir technologijų problemas, laikydamosi savo bendro įsipareigojimo siekti demokratijos, laisvės ir žmogaus teisių.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

Per antrąjį Prekybos ir technologijų tarybos ministrų susitikimą Paryžiuje abi šalys pakartojo, kad Prekybos ir technologijų taryba atlieka pagrindinį vaidmenį atnaujintoje transatlantinėje partnerystėje, kuri jau padėjo koordinuoti bendras priemones, kurių ES ir JAV imasi atsižvelgdamos į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Išsamus pranešimas spaudai