Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Neformalus ES kultūros ministrų susitikimas dėl paramos Ukrainai, Europos žiniasklaidos ateities ir Europos kultūrų įvairovės

Věra Jourovį, Mariya Gabriel ir Thierry Breton dalyvauja neformaliame susitikime su ES kultūros ministrais.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel ir už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas 2022 m. kovo 7–8 d. Anžė (Prancūzija) dalyvaus neformaliame ES kultūros ministrų susitikime.

Kadangi diskusijos vyksta Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste, pirminėje apskritojo stalo diskusijoje daugiausia dėmesio bus skiriama paramai Ukrainos menininkams, žurnalistams, kultūros specialistams ir žiniasklaidos sektoriui. Bus paskelbta speciali deklaracija.

Tolesnėse diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama žiniasklaidos ateičiai Europoje ir Europos kultūros įvairovės didinimui internete. Temos, į kurias reikia atkreipti dėmesį, apima spaudos laisvę, žiniasklaidos pliuralizmą, tvarius finansavimo modelius, viešąją paramą ES ir nacionaliniu lygmenimis, visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida ir galimybę rasti internetinį turinį. Tai taip pat bus proga dar kartą patvirtinti Europos įsipareigojimą puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę, kuri yra Europos vertybių ramstis, siūlant konkrečias priemones Europos kultūriniam suverenumui skaitmeniniame amžiuje stiprinti.

Kovo 8 d. Europos kultūros ministrai daugiausia dėmesio skirs Europos kultūros paveldo apsaugai ir propagavimui. Daugiau informacijos apie ES paramą naujienų žiniasklaidos sektoriui rasite šioje informacijos suvestinėje