Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

Europos 5G observatorijos ketvirčio ataskaita

Europos 5G observatorija paskelbė naujausią ketvirčio ataskaitą ir 5G rezultatų suvestinę.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Dabar teikiant ataskaitas daugiausia dėmesio skiriama ne 5G ryšio parengčiai, o 5G diegimo stebėsenai. Todėl vertinimo lentelė buvo pertvarkyta siekiant pabrėžti pažangą, susijusią su 5G tinklo diegimu ir faktiniu spektro prieinamumu.

Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, visos ES šalys jau pradėjo teikti komercines 5G paslaugas bent dalyje šalies. Vidutinis 5G ryšio aprėpties lygis dabar siekia 64 proc. ES gyventojų. Tačiau didelė šios 5G aprėpties dalis pasiekiama naudojant 4G spektrą, o ne pagrindines 5G juostas. Pradininkų juostos turi didesnį našumo potencialą ir taps labai svarbios teikiant pažangias 5G paslaugas, skirtas įrenginių tarpusavio ryšiui ir skaitmeninei pramonės transformacijai.

5G observatorija teikia faktinę informaciją apie 5G diegimą Europoje ir papildo Europos Komisijos paskelbtą skaitmeninės ekonomikos visuomenės rodiklį (DESI)

Skaitykite ataskaitą (.pdf)

5G observatorija

2018 m. įsteigtas Europos 5G stebėjimo centras, kurio tikslas – stebėti rinkos pokyčius ir pramonės suinteresuotųjų subjektų bei valstybių narių vykdomus parengiamuosius veiksmus, susijusius su 5G diegimu Europoje ir už jos ribų. Ji suteikia Komisijai galimybę įvertinti Europos 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų jam visiškai įgyvendinti.

5G observatorijos interneto platformoje pateikiamos naujausios žinios ir pagrindinės 5G ryšio diegimo Europoje ir visame pasaulyje tendencijos, o ketvirčio ataskaitose pateikiama 5G ryšio pažangos apžvalga, įskaitant rezultatų suvestines, taip pat vertinimas atsižvelgiant į 5G veiksmų plano tikslus.