Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Leidinys

Dėmesys ES remiamiems Europos užsakomųjų vaizdo programų tinklams ir operatoriams

Septyniems projektams bus teikiama ES parama, skirta Europos kūrinių sklaidai ir prieigai prie jų didinti visoje teritorijoje.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Atsižvelgiant į Europos kultūros turtingumą ir įvairovę, Europos audiovizualiniai kūriniai turėtų būti prieinami plačiajai auditorijai visoje Europoje. ES remia užsakomųjų vaizdo programų platformas, kad suvienytų jėgas ir priartintų Europos turinį prie savo auditorijos.

2021 m. birželio mėn. Komisija paskelbė 4 mln. EUR vertės kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Kūrybiška Europa“ MEDIA, kad būtų sustiprintas esamų Europos užsakomųjų vaizdo programų paslaugų tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Projektai pradėti 2022 m. sausio mėn. ir truks 12–18 mėnesių.

Atrinkti projektai

UPT Plus

„Suvienyto srauto projektas“ („USP Plus“) yra užsakomųjų vaizdo paslaugų tarnybų, veikiančių 14 teritorijų, bendradarbiavimo rezultatas: Universciné Prancūzijoje, anksčiau Beniliukso, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos platformos, o Kroatijoje, Serbijoje, Juodkalnijoje, Slovėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šiaurės Makedonijoje ir Bulgarijoje – „Pickbox“. Iš viso šie katalogai sudaro daugiau kaip 10.000 filmų ir 2000 valandų trukmės televizijos laidų, kurias daugiausia sudaro Europos audiovizualiniai kūriniai ir kuruojami kokybiniai redakciniai standartai.

UPT+ tikslai – sustiprinti šių srautinio duomenų siuntimo paslaugų padėtį ir taip sukurti tvarių nepriklausomų dalyvių, turinčių platų katalogą, tinklą, kuris pasiektų potencialią 220 mln. žiūrovų auditoriją. Šiuo tikslu pagal projektą bus pradėta tokia veikla:

 • Sutelkti išteklius, kad per 12 mėnesių kartu būtų galima išleisti 24 nepriklausomus Europos filmus;
 • Surengti internetinį festivalį 24 titulams ir papildomiems filmams pristatyti;
 • Prekybinę veiklą, susijusią su pavadinimais ir festivaliu, organizuojant renginius įvairiose teritorijose;
 • Pradėti bendrą lojalumo programą visiems savo paslaugų naudotojams;
 • Sudaryti mišrias visų partnerių grupes, plėtoti naujus procesus ir nustatyti geriausią patirtį visose srityse, susijusiose su užsakomųjų vaizdo programų operacijomis;
 • Sujungti IT plėtrą, kad būtų galima pasinaudoti suvienodinta turto apdorojimo, turinio sklaidos, veiklos rezultatų analizės ir ataskaitų teikimo sistema.

ES biudžetas: 850.000 EURŲ

VODCOLAB

VODCOLAB yra septynių užsakomųjų vaizdo programų operatorių bendrai sukurta iniciatyva, kuria siekiama patenkinti bendrus poreikius pasitelkiant kolektyvinius eksperimentus ir bendrą mokymąsi. Konsorciumą sudaro įvairūs partneriai – nuo įsitvirtinusių iki naujų prekių ženklų, turinčių skirtingą patirtį ir žinias, apimančių įvairias teritorijas ir turinčių išsamų ir įvairų bendrą katalogą, t. y. Triart Film AB (Švedija), bendradarbiaudama su Vega Scene AS (Norvegija), Levelk APS (Danija), ABC Theatrical Distribution BV (Nyderlandai), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Graikija), 7 ART LTD (Bulgarija) ir Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Lietuva).

Projekto tikslai – pagerinti Europos užsakomųjų vaizdo programų operatorių kokybę ir patrauklumą bei pagerinti Europos turinio prieinamumą ir reputaciją. Darbo planas leis sukurti „bendradarbiavimo laboratoriją“:

 • Išnaudoti bendrų pastangų ir bendrų sąnaudų potencialą, susijusį su turinio įsigijimu, lokalizavimu ir platinimu įvairiose rinkose, kuriose dalyvauja partneriai;
 • Sudaryti sąlygas kolektyviniams žvalgybos ir inovacijų procesams, grindžiamiems keitimusi žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais;
 • Išnagrinėti bendras komunikacijos kampanijas ir individualizuotus rinkodaros ir prekės ženklų kūrimo būdus auditorijos formavimui pagal visa apimančią Europos turinio temą.

ES biudžetas: 600.000 EURŲ

BETHOVENAS

medici.tv yra viena iš pirmaujančių Prancūzijos bendrovei Museec priklausančių pasaulio scenos menų užsakomųjų vaizdo programų platformų. Su 3000 programų katalogu, iš kurių 96 proc. yra europietiški, ir 150 tiesioginių renginių per metus, ji pasiekia 192 šalių muzikos mėgėjus. Platforma siekiama apsaugoti vertės grandinę ir lojalumą mokėjimams, užtikrinant tvirtą ir kūrybišką Europos programų pasiūlą. Ji užtikrina teisėtą ir veiksmingą prieinamumą visame pasaulyje taikant patikimą ir ilgalaikį verslo modelį.

„BEETHOVEN“ medici.tv plėtos šią veiklą:

 • Įgyvendinti naujas priemones, pavyzdžiui, rekomendacijų sistemą ir infografikus;
 • Įdiegti neįgaliesiems skirtus įtraukius įrankius;
 • Diversifikuoti jo turinį sukuriant pirmąją tinklalaidę, kurią sudaro 12 epizodų;
 • Kurti naujus socialinės žiniasklaidos tinklų formatus;
 • Tobulinti savo švietimo platformą (technines, rinkodaros ir redakcines investicijas).

ES biudžetas: 400.000 EURŲ

„LaCinetek Tarpvalstybinė“

LaCinetek“ yra „La Cinémathčque des Réalisateurs“ sukurta Europos vaizdo įrašų platforma, skirta tik filmų paveldui nuo XX a. iki 2005 m. Kataloge yra daugiau kaip 1600 filmų ir 600 premijų, iš kurių trečdalis niekada nebuvo išleistas naudojant užsakomųjų vaizdo programų paslaugas, ir yra prieinamas Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Vokietijoje ir Austrijoje. Remiantis tvirta partneryste su Europos kino teatrais, filmų archyvais ir institucijomis, kino teatrais ir festivaliais, programa „LaCinetek A cross Borders“ siekiama didinti tarpvalstybinę plėtrą ir prieigą prie kino paveldo vykdant šią veiklą:

 • Išplėsti Hiddeno iždų skiltį, pristatyti kelių filmų institutų restauruotus filmus; 
 • Pagerinti savo subtitrų pasiūlą;
 • Platformoje sukurti Plailistų skiltį;
 • Kurti specialias priemones, skirtas neįgaliems auditoriams;
 • Organizuoti internetinius kino festivalius ir internetinius ir (arba) fizinius kino klubus;
 • Filmų švietimo įstaigoms platinti archyvus ir (arba) originalius filmų premijas;
 • Skleisti geriausią ekologiškesnio srautinio duomenų siuntimo praktiką;
 • Rengti tikslines rinkodaros ir komunikacijos kampanijas, visų pirma skirtas jaunimui;
 • Atlikti keturias galimybių studijas, susijusias su visos Europos ir (arba) pasaulio kino institutų, žalinimo technologijų ir ženklinimo, švietimo veiksmų ir partnerysčių su kitomis Europos užsakomųjų vaizdo programų platformomis įgyvendinimu.

ES biudžetas: 360.000 EURŲ

Qwest TV SHIFT

Nuo 2018 m., kaip vien tik jazzui skirta srautinio vaizdo siuntimo paslauga, „Qwest TV “ sukūrė tiltus su elektroniniais, pop/rockais ir klasikine muzika. Jos kataloge yra daugiau kaip 1600 koncertų vaizdo įrašų ir dokumentinių filmų, iš kurių 70 proc. yra Europos audiovizualiniai kūriniai.

Projektu „Qwest TV SHIFT“ planuojama patobulinti tris pagrindines paslaugas:

 • Atkreipti dėmesį į Europos audiovizualinius kūrinius savo SVOD platformoje per kuruojamus žaidėjų sąrašus;
 • Pasiekia platesnę savo 3 FAST kanalų (Laisvosios ad-remiamos televizijos transliacijos) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix ir Qwest TV Classical – auditoriją, stiprindama partnerystę su operatoriais;
 • Stiprinti savo švietimo platformą „Qwest TV EDU“, didinant jos pasiūlą, plėtojant naujas partnerystes su institucijomis ir pasiekiant daugiau studentų;
 • Be to, ji dalysis geriausios praktikos pavyzdžiais su kitais pramonės subjektais, kad geriau suprastų vartotojų elgseną.

ES biudžetas: 300.000 EURŲ

DAF

DAFilms.com yra pasaulinė užsakomųjų vaizdo programų platforma, skirta kūrybiniams dokumentiniams filmams platinti, daugiausia dėmesio skiriant Europos kinui. Jį sudaro trys versijos, skirtos Europai, Amerikai ir Azijai, ir trys nacionalinės versijos – Čekijai, Lenkijai ir Slovakijai. Filmų kataloge siūloma daugiau kaip 3300 filmų, iš kurių du trečdaliai yra europietiški. DAFilms vadovauja septynių pagrindinių Europos festivalių, įskaitant CPH:DOX (Danija), Docboa (Portugalija), Doclisboa (Lenkija), DOK Leipcigas (Vokietija), „FIDMarseille“ (Prancūzija), Ji.hlava IDFF (Čekija) ir Visions du Réel (Šveicarija).

2022 m. DAF vizija – sukurti kokybiško bendradarbiavimo su kino festivaliais ir kino institucijomis priemones, kad būtų galima visapusiškai išnaudoti tarpusavio reklamos potencialą, atkreipti dėmesį į kuo didesnę naujų žiūrovų grupę ir tinkamai valdyti pristatytus filmus.

Projekto tikslai:

 • Stiprinti bendradarbiavimo su kino festivaliais ir kino institucijomis potencialą kuriant prekių ženklus, kuruojant, rengiant internetinius festivalius ir skatinant vietos kinematografiją;
 • Toliau kurti „DAFilms Live Streams“ (angl. DAFilms Live Streams), tiesiogines diskusijas su pripažintais ar naujais Europos filmų kūrėjais;
 • Paskelbkite „DAFilms Junior“ – naują vaikams ir jaunimui skirtų DAFilmų versiją, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kad jaunimui būtų suteikta saugi platforma mokytis, tyrinėti ir būti pramogai.

ES biudžetas: 273.000 EURŲ

FILMINXCHANGE

Filmin yra 2007 m. sukurta Ispanijos užsakomųjų vaizdo programų platforma, kurioje siūlomas didžiausias nepriklausomas filmų katalogas, kurį galima rasti SVOD bet kurioje Europos platformoje. Joje yra daugiau kaip 15.000 filmų ir serialų, daugiau kaip 60 proc. katalogo yra europinis, o apie 20 proc. – Ispanijos kūriniai arba bendra produkcija.

Iniciatyva „FILMINXCHANGE“ – tai iniciatyva, kuria siekiama patenkinti poreikį gerinti tarpvalstybinį Europos produkcijos judėjimą tarp teritorijų ir pasinaudoti atitinkamais pokyčiais investuojant į inovacijas ir rengiant bendrus veiksmus esamai gerajai patirčiai plėsti.

Įgyvendinus projektą:

 • Tirti vartotojų elgseną ir nustatyti neišnaudotas naujos auditorijos galimybes, visų pirma atkreipiant dėmesį į vyresnio amžiaus klientų nišą vykdant veiklą FilminSenior, kad rezultatai būtų pritaikyti technologinei plėtrai, siekiant pagerinti prieinamumą ir dalyvavimą;
 • Sukurti ir išbandyti bendradarbiavimo schemą „Festivals Exchanges“, kuria siekiama didinti Europos turinio sklaidą ir vartojimą.

ES biudžetas: 250.000 EURŲ

2022 m. kvietimas teikti paraiškas dėl Europos užsakomųjų vaizdo programų tinklų ir operatorių

Šių metų kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2022 m. kovo mėn., o galutinis terminas – 2022 m. birželio 2 d. Kovo 9 d. įvyko internetinis seminaras potencialiems pareiškėjams, sesija buvo užregistruota ir pateikta čia.