Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plačiajuostis ryšys Graikijoje

Graikijos skaitmeninės transformacijos Biblijoje 2020–2025 m. pabrėžiama, kad junglumas yra viena iš penkių strateginių krypčių, ir pripažįstami 2025 m. gigabitinės visuomenės tikslai.

  Graikijos vėliava

Plačiajuosčio ryšio plėtros Graikijoje santrauka

2020–2025 m. skaitmeninės transformacijos Bibliją pristatė Graikijos skaitmeninio valdymo ministerija. Joje išdėstoma strategija, tikslai, strateginės kryptys ir veiksmai, kuriais Graikijoje bus grindžiama skaitmeninė transformacija. Junglumo ašyje pripažįstami gigabitinės visuomenės tikslai ir išvardijamos planuojamos priemonės ir veiksmai.

Nacionalinė plačiajuosčio ryšio strategija ir politika

Atsakingos institucijos

 • Už nacionalinės plačiajuosčio ryšio politikos planavimą ir įgyvendinimą yra atsakinga Skaitmeninio valdymo ministerija (toliau – Υποκργεδο κηκιακтς Διακδςρνησης). Ministerija taip pat atsakinga už elektroninių paslaugų teikimą piliečiams ir platesnę šalies skaitmeninę transformaciją.
 • Už telekomunikacijų ir pašto paslaugų reglamentavimą ir priežiūrą atsakinga Graikijos telekomunikacijų ir pašto komisija (toliau – HTPC, Ελληνικт Επιτροπδ κηλεπικοινκνικν καιακδδρομεκκν). Jame pateikiamas interaktyvus žemėlapis, rodantis plačiajuosčio ryšio prieinamumą ir infrastruktūrą.

Pagrindiniai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai

2020–2025 m. Graikijos skaitmeninės ekonomikos ministerijos pristatytame 2020–2025 m. skaitmeninėstransformacijos Biblijoje išdėstyta strategija, pagrindiniai principai, strateginės kryptys, horizontaliosios ir vertikaliosios intervencijos, kurios lems skaitmeninę Graikijos visuomenės ir ekonomikos transformaciją. Bendradarbiaujant su viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės atstovais ir pilietine visuomene strategijoje aprašomi ne tik skaitmeninės transformacijos strategijos tikslai, bet ir jos įgyvendinimo priemonės. Intervencinės priemonės ir strategijos veiksmai yra atviri ir dinamiški, bendradarbiaujant su kompetentingomis viešojo administravimo institucijomis jie ir toliau bus rengiami ir atnaujinami kasmet.

Strategijoje nustatyti septyni tikslai:

 1. Saugi, greita ir patikima prieiga prie interneto visiems
 2. Skaitmeninė valstybė, teikianti piliečiams geresnes skaitmenines paslaugas visiems gyvenimo renginiams
 3. Skaitmeninių įgūdžių ugdymas visiems piliečiams
 4. Palengvinti perėjimą prie skaitmeninės įmonės
 5. Skaitmeninių inovacijų rėmimas ir stiprinimas
 6. Produktyvus viešojo administravimo duomenų naudojimas
 7. Skaitmeninių technologijų įtraukimas į visus ekonomikos sektorius

Pagrindiniai skaitmeninės transformacijos intervenciniai veiksmai apima veiksmus ir projektus, suskirstytus į šešias strategines kryptis: Junglumas, skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninė valstybė, skaitmeninis verslas, skaitmeninės inovacijos, technologijų integracija kiekviename ekonomikos sektoriuje.

Junglumo kryptimi pripažįstami gigabitinės visuomenės tikslai:

 • Užtikrinti gigabitinį junglumą visiems socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams, pvz., švietimo įstaigoms ir vyriausybinėms agentūroms,
 • Užtikrinti nepertraukiamą 5G ryšio aprėptį visose miesto teritorijose ir visuose pagrindiniuose sausumos transporto maršrutuose,
 • Užtikrinti interneto prieigą visiems namų ūkiams, kurių minimalus greitis yra 100 Mbps, su galimybe atnaujinti iki 1 Gbps.

Tikimasi, kad judriojo ir fiksuotojo plačiajuosčio ryšio plėtra ir itin spartaus interneto prieigos užtikrinimas padės toliau plėtoti Graikijos skaitmeninę ekonomiką. Šviesolaidiniai ir 5G tinklai yra pagrindiniai ateinančio dešimtmečio uždaviniai. Dėl šios priežasties pagrindinis nacionalinės plačiajuosčio ryšio strategijos tikslas – skatinti investicijas į naujos kartos tinklus.

Nacionalinės ir regioninės plačiajuosčio ryšio finansinės priemonės

Iki šiol pagal 2020–2025 m. skaitmeninės transformacijos Biblijos junglumo kryptį planuojama imtis 16 priemoniųir veiksmų. Jau įgyvendinami penki veiksmai:

 • Plačiajuosčio ryšio kuponas (Superfast Plačiajuostis ryšys – SFBB)
 • Itin spartaus plačiajuosčio ryšio infrastruktūros (Ultra-Fast Broadband – UFBB) plėtra
 • Plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra baltosiose kaimo vietovėse. Plačiajuostis ryšys kaimo vietovėse
 • WiFi4GR – Viešųjų belaidžio plačiajuosčio interneto prieigos taškų kūrimas
 • Radijo spektro naudojimo teisių suteikimas 700 MHz, 2 GHz, 340–3800 MHz ir 26 GHz radijo dažnių juostose

Planuojama parengti penktosios kartos (5G) tinklų plėtros veiksmų planą.

Plačiajuosčio ryšio plėtros ir technologijų Graikijoje duomenys

Naujausi duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, prenumeratą ir skverbtį, įvairių plačiajuosčio ryšio technologijų aprėptį ir sąnaudas pateikiami rezultatų suvestinėse ir šalių ataskaitose pagal Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).

Spektro priskyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui

Išsamesnės informacijos apie suderintą spektro skyrimą rasite Europos 5G observatorijoje.

Nacionaliniai leidiniai ir spaudos dokumentai

Anglų kalba

Graikų

Kontaktinė informacija

BCO Graikija (nacionalinė plačiajuosčio ryšio kompetencijos tarnyba): Telekomunikacijų ir pašto generalinis sekretoriatas, Skaitmeninio valdymo ministerija

Adresas: 11 Fragkoudi g. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Atėnai, Graikija Kontaktai elektroniniu paštu Telefonas: + 30 210 909 8890 Svetainė

Graikijos telekomunikacijų ir pašto komisija

Adresas: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Graikija Kontaktai elektroniniu paštu Telefonas: + 30 210 615 1000 Svetainė

Naujausios naujienos

Pateikite paraišką 2023 m. Europos plačiajuosčio ryšio apdovanojimams gauti

2023 m. Europos plačiajuosčio ryšio apdovanojimais pabrėžiami projektai, vedantys prie Europos skaitmeninio dešimtmečio. Projektai, kuriais suteikiama prieiga prie gigabitinio ryšio ir 5G paslaugų, turi paskutinę galimybę iki rugsėjo 15 d. pateikti paraišką dėl apdovanojimų.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Plačiajuostis ryšys ES šalyse

Rasti naujausią informaciją apie plačiajuosčio ryšio plėtrą kiekvienoje šalyje, taip pat nacionalines strategijas ir politiką plačiajuosčio ryšio plėtrai.

Taip pat žr.

Plačiajuostis ryšys Švedijoje

2016 m. priimtame Švedijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane pateikta visiškai prijungtos Švedijos vizija ir nustatyti tikslai, susiję tiek su judriojo ryšio aprėptimi, tiek su sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu namų ūkiams ir įmonėms.

Plačiajuostis ryšys Ispanijoje

Skaitmeninis junglumas ir 5G diegimas yra vienas iš dešimties Ispanijos skaitmeninės 2025 darbotvarkės strateginių prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Rumunijoje

Rumunijos plačiajuosčio ryšio plane daugiausia dėmesio skiriama nacionalinio plačiajuosčio ryšio tinklo kūrimui, nes tai pirmas žingsnis siekiant ES junglumo tikslų.

Plačiajuostis ryšys Portugalijoje

Darbotvarkės „Portugalija Digital“ tikslas – sukurti skaitmeninę infrastruktūrą, kuri leistų piliečiams pasinaudoti naujomis technologijų teikiamomis galimybėmis.

Plačiajuostis ryšys Nyderlanduose

Visi Nyderlandų namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų pasinaudoti 1 Gbps sparta.

Plačiajuostis ryšys Maltoje

Maltos plačiajuosčio ryšio politika yra neutrali technologijų požiūriu ir skatina konkurencingą rinkos aplinką.

Plačiajuostis ryšys Liuksemburge

Vienas iš Liuksemburgo vyriausybės programos prioritetų – plėtoti ryšių infrastruktūrą, kurios tikslas – užtikrinti gigabitinį plačiajuostį ryšį visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Italijoje

Italijos strategija dėl ultraplačiajuosčio ryšio gigabitinės visuomenės link siekiama iki 2026 m. užtikrinti gigabitinį ryšį su visais.

Plačiajuostis ryšys Airijoje

Airijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane numatyta, kad iki 2026 m. visose Airijos patalpose bus galima naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu.

Plačiajuostis ryšys Vengrijoje

2021–2030 m. Vengrijos nacionalinės skaitmeninimo strategijos projektu siekiama, kad iki 2030 m. 95 proc. namų ūkių naudotųsi gigabitiniais tinklais.

Plačiajuostis ryšys Vokietijoje

Vokietijos federalinės vyriausybės 2021 m. koalicijos susitarime, skaitmeninėje strategijoje ir 2022 m. gigabitinėje strategijoje pirmenybė teikiama FTTH ir 5G tinklų tiekimui visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Prancūzijoje

Nacionalinėje plačiajuosčio ryšio programoje „France Trčs Haut Débit“ nustatytas tikslas, kad iki 2022 m. visiems namų ūkiams būtų užtikrinta sparti plačiajuosčio ryšio prieiga, o iki 2025 m. – šviesolaidinė prieiga.

Plačiajuostis ryšys Suomijoje

Suomijos valdžios institucijos teikia pirmenybę konkurencijai grindžiamo šviesolaidžio tinklo diegimui, kuriam skiriamos viešosios lėšos nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms ir vietos savivaldybėms, kaip diegti plačiajuosčio ryšio tinklus.

Plačiajuostis ryšys Estijoje

Estijoje įdiegta bazinio plačiajuosčio ryšio aprėptis visoje šalyje. Estijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti plataus užmojo 2030 m. tikslai.

Plačiajuostis ryšys Danijoje

Įvairiomis politinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama visoje šalyje užtikrinti fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį, remiami Danijos plačiajuosčio ryšio tikslai. Vyriausybė siekia, kad Danija taptų skaitmenine lydere, sukurdama pagrindą Danijos įmonėms naudotis...

Plačiajuostis ryšys Čekijoje

2021 m. kovo mėn. patvirtintame Nacionaliniame labai didelio pajėgumo tinklų plėtros plane apibrėžiamas Čekijos strateginis požiūris į VHCN statybą.

Plačiajuostis ryšys Kipre

Kipro plačiajuosčio ryšio plane nustatyti 2021–2025 m. strateginiai tikslai ir numatytos teisėkūros ir reguliavimo priemonės, taip pat praktinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai.

Plačiajuostis ryšys Kroatijoje

Kroatijos nacionaliniu plačiajuosčio ryšio plėtros planu 2021–2027 m. atsižvelgiama į Europos gigabitinės visuomenės tikslus 2025 m. ir iš dalies į 2030 m. skaitmeninius tikslus.

Plačiajuostis ryšys Bulgarijoje

2020 m. rugpjūčio mėn. atnaujintas ir priimtas Nacionalinis naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planas „Sujungta Bulgarija“ ir Elektroninių ryšių politika.

Plačiajuostis ryšys Belgijoje

Belgijos plačiajuosčio ryšio strategija įtraukta į platesnę politikos strategiją „Digital Belgium“. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano tikslas – panaikinti likusias baltas vietoves, kuriose didelės spartos paslaugos neteikiamos. Mažindama išlaidas ir...

Plačiajuostis ryšys Austrijoje

Austrijos plačiajuosčio ryšio strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gigabitinių jungčių (fiksuotojo ir judriojo ryšio) tiekimui visoje šalyje iki 2030 m.