Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Čekijos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas

Čia rasite naujausią Čekijos skaitmeninimo analizę ir duomenis, apimančius tokias temas kaip junglumas, skaitmeniniai įgūdžiai, e. valdžia ir kt.

Nuo 2014 m. Europos Komisija stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą teikdama skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitas. Nuo 2023 m. ir laikantis 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos DESI dabar yra įtraukta į skaitmeninio dešimtmečio būklės ataskaitą ir naudojama pažangai siekiant skaitmeninių tikslų stebėti. Taip pat galite konkrečiai nurodyti šalių ataskaitas.

2022 m. leidiniai

Grafinė Čekijos Respublikos apžvalga DESI, rodanti 19 ir 49,1 balo reitingą

2021 m. leidiniai

2020 m. leidiniai

2019 m. leidiniai

2018 m. leidiniai

2017 m. Europos skaitmeninės pažangos ataskaita 

Europos skaitmeninės pažangos ataskaitoje (EDPR) pateikiami kiekybiniai duomenys iš skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ir konkrečioms šalims skirtos politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės skaitmeninimo srityje padarytą pažangą ir užtikrinti svarbų grįžtamojo ryšio ciklą formuojant politiką ES lygmeniu.

Čekijos Respublikos EDAPP profilis: Parsisiųsti PDF (EN) arba atsisiųsti PDF (CS)

EDAV telekomunikacijų informacijos suvestinės: Parsisiųsti PDF (EN)

2017 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas

Čekija užima 18 vietą DESI 2017 m. Palyginti su praėjusiais metais, šalis padarė pažangą skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje ir išliko stabili žmogiškojo kapitalo srityje, tačiau pablogino savo reitingą kitais aspektais. Šalyje geriausiai sekasi integruoti skaitmenines technologijas įmonėse, daugiausia dėl to, kad daugelis MVĮ naudojasi e. prekyba. Didžiausias šalies uždavinys skaitmeninėje srityje yra gerinti naudojimąsi interneto paslaugomis, visų pirma e. valdžios, pramogų ir socialiniais tikslais.

DESI profilis: Čekija: Parsisiųsti visą profilį PDF (EN) arba atsisiųsti santrauką PDF (CS)

2016 m. leidiniai

Atsisiųsti Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) šalies profilį kaip pdf (EN); santrauka pdf (CS)

Parsisiųsti pagrindinius šalies rodiklius kaip maitinimo taško pristatymą (EN)

Parsisiųsti Europos skaitmeninės pažangos ataskaitą (EDPR*) šalies ataskaitą kaip pdf (EN) (CS)

Parsisiųsdinti Europos duomenų apsaugos agentūros (EDAR) telekomunikacijų informacijos suvestines PDF formatu(EN)

*EDAR ataskaitoje kiekybiniai duomenys iš skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) sujungiami su konkrečios šalies politikos įžvalgomis, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės skaitmeninimo srityje padarytą pažangą ir užtikrinti svarbų grįžtamojo ryšio ciklą formuojant politiką ES lygmeniu.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Šalių skaitmeninimo rezultatai

2023 m. šalių skaitmeninio dešimtmečio ataskaitose nurodoma, kaip kiekviena valstybė narė įgyvendina pagrindinius skaitmeninio dešimtmečio taškus: Skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninė infrastruktūra, įmonių skaitmeninimas ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas.

Taip pat žr.