Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Maltos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas

Čia rasite naujausią Maltos skaitmeninimo analizę ir duomenis, apimančius tokias temas kaip junglumas, skaitmeniniai įgūdžiai, e. valdžia ir kt.

    Maltos vėliava

2022 m. leidiniai

Grafinė Maltos apžvalga DESI, rodanti 6 reitingą su 60,9 balu

2021 m. leidiniai

2020 m. leidiniai

2019 m. leidiniai

2018 m. leidiniai

2017 m. Europos skaitmeninės pažangos ataskaita

EDAV ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sudaryti sąlygas svarbiam grįžtamojo ryšio ciklui formuojant politiką ES lygmeniu.

Maltos EDPR profilis: Parsisiųsti PDF (EN) arba atsisiųsti PDF (MT)

EDAV telekomunikacijų informacijos suvestinės: Parsisiųsti PDF (EN)

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas 2017 m.

Malta užima 12-ą vietą DESI 2017. Maltos plačiajuosčio ryšio, piliečių naudojimosi internetu, įmonių naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis ir skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimo rezultatai viršija ES vidurkį. Malta yra Europos lyderė sparčiojo plačiajuosčio ryšio (NGA) aprėpties ir e. valdymo paslaugų kokybės srityje. Pagrindinis Maltos uždavinys – gerinti savo gyventojų skaitmeninius įgūdžius.

DESI profilis priklausantis Malta: Parsisiųsti visą profilį PDF (EN) arba atsisiųsti santrauką PDF (MT)

2016 m. leidiniai

Parsisiųsdinkite skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) šalies profilį PDF formatu (EN); santrauka pdf (MT)

Parsisiųsdinkite pagrindinius šalies rodiklius kaip galios taškų pristatymą (EN)

Parsisiųsdinkite Europos skaitmeninės pažangos ataskaitą (EDPR*) pdf formatu (EN) (MT)

Parsisiųsdinkite EDR telekomunikacijų informacijos suvestines PDF formatu (EN)

*EDR ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sukurti svarbų grįžtamojo ryšio ciklą formuojant politiką ES lygmeniu.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas – šalių skaitmeninimo rezultatai

Šiose ataskaitose pateikiami ES šalių duomenys tokiose srityse kaip žmogiškasis kapitalas, junglumas, skaitmeninių technologijų integravimas ir skaitmeninės viešosios paslaugos.

Taip pat žr.