Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos dirbtinio intelekto aljansas

Europos dirbtinio intelekto aljansas yra Europos Komisijos iniciatyva užmegzti atvirą politinį dialogą dirbtinio intelekto klausimais. Nuo savo veiklos pradžios 2018 m. DI aljansas reguliariai rengė renginius, viešas konsultacijas ir internetinius forumus, kuriuose dalyvavo apie 6 000 suinteresuotųjų subjektų.

    Žmogaus ir robotų ranka, siekianti vienas kito

Kas yra DI aljansas

Nuo 2018 m. birželio mėn. Europos Komisija, įgyvendindama DI strategiją, palaiko atvirą dialogą su piliečiais, pilietine visuomene, verslo ir vartotojų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, akademine bendruomene, valdžios institucijomis ir ekspertais. Šia strategija siekiama kuo geriau išnaudoti dirbtinio intelekto teikiamas galimybes ir spręsti naujus su juo susijusius uždavinius. Pradedant internetiniu diskusijų forumu, DI aljansas tapo aktyvia bendruomene, kuri pastaraisiais metais prisidėjo prie kai kurių svarbiausių politikos iniciatyvų, pradėtų dirbtinio intelekto srityje.

Patikimo dirbtinio intelekto skatinimas

Dirbtinio intelekto aljansas iš pradžių buvo sukurtas siekiant vadovauti Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais darbui. Grupės etikos gairės, taip pat jos politikos ir investicijų rekomendacijos buvo svarbūs dokumentai, kuriais formuojama patikimo dirbtinio intelekto koncepcija ir kuriais prisidedama prie Komisijos požiūrio į dirbtinį intelektą. Šis darbas buvo grindžiamas ekspertų pateikta informacija ir bendruomenės inicijuota grįžtamąja informacija.

Pasibaigus DI aukšto lygio darbo grupės įgaliojimams, DI aljanso bendruomenė toliau skatina patikimą dirbtinį intelektą dalijantis geriausia patirtimi tarp narių ir padėdamas dirbtinio intelekto kūrėjams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams taikyti pagrindinius reikalavimus per ALTAI priemonę – praktinį patikimo DI vertinimo sąrašą.

Dirbtinio intelekto kompetencijos ir pasitikėjimo kūrimas Europoje

2020 m. vasario mėn. Komisija paskelbė baltąją knygą, kurioje pristatė savo požiūrį į kompetencijos ir pasitikėjimo DI ekosistemą. Dėl dokumento, kuris iš esmės buvo įkvėptas dirbtinio intelekto aukšto lygio grupės darbo, pradėtos atviros viešos konsultacijos. Per DI aljanso internetinius klausimynus ir komunikacijos kanalus gauta daugiau kaip 1215 atsakymų (įskaitant 400 pozicijos dokumentų).  Siekiant praturtinti šią viziją visomis visuomeninėmis, ekonominėmis ir mokslinėmis nuomonėmis, buvo surengta keletas susitikimų ir apskritojo stalo diskusijų su dirbtinio intelekto ekspertais. Todėl 2021 m. balandžio mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės, ir Peržiūrėtą suderintą dirbtinio intelekto planą.

Bendruomenės asamblėjos ir DI renginiai

Europos dirbtinio intelekto aljanso nariai reguliariai rengia susitikimus su ekspertais, suinteresuotaisiais subjektais ir tarptautiniais subjektais Ai srityje. Nuo forumo pradžios tokie renginiai kasmet suburia vidutiniškai 500 (asmeniškai) iki 1000 (virtualių) dalyvių.

2022m. kovo ir birželio mėn. buvo surengti dar du renginiai „Europos kompetencija ir pasitikėjimas pasaulyje“ ir „Dirbtinio intelektoreglamentavimo skatinimas“. Šie renginiai paskatino DI bendruomenę aptarti patikimo dirbtinio intelekto aspektus atitinkamai ES tarptautinio informavimo ir valstybių narių koordinavimo kontekste.

Ketvirtoji DI aljanso asamblėja ir kiti renginiai, skirti konkrečioms peržiūrėto suderinto dirbtinio intelekto plano ir būsimo DI akto politikos sritims, planuojami 2023 m.

Kas jame yra man?

Kadangi DI aljansas yra atvira internetinė bendruomenė, jis suteikia visiems galimybę nemokamai susipažinti su dokumentais ir ištekliais, susijusiais su skirtingais dirbtinio intelekto politikos aspektais.

Naujienų ir renginių skyrelyje nariai informuojami apie būsimus Komisijos rengiamus posėdžius ir renginius. Nariai taip pat gali dalytis savo renginiais platformoje.

Daugiau informacijos apie AI aljanso bendruomenęrasite čia

Kaip užsiregistruoti į DI aljansą?

Europos dirbtinio intelekto aljansas yra įsikūręs ES „Futurium“ platformoje ir yra laisvai prieinamas visiems. Norėdami tapti Europos dirbtinio intelekto aljanso nariu, galite atlikti šiuos veiksmus:

  1. Sukurti „ EU Login“ paskyrą
  2. Užpildykite formą, kad taptumėte Europos dirbtinio intelekto aljanso nariu 

Atkreipkite dėmesį, kad šis procesas gali užtrukti šiek tiek laiko. Kai jūsų registracija bus patvirtinta, gausite pranešimą el. paštu. Tada galėsite prisijungti prie Europos dirbtinio intelekto aljanso ir pradėti prisidėti.

Jei registruodamiesi susiduriate su sunkumais, kreipkitės į „Futurium“ komandą.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

Taip pat žr.

Suderintas dirbtinio intelekto planas

Suderintu dirbtinio intelekto planu siekiama paspartinti investicijas į dirbtinį intelektą, imtis veiksmų dėl dirbtinio intelekto strategijų ir programų ir suderinti DI politiką, kad būtų išvengta susiskaidymo Europoje.