Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geografinio blokavimo reglamento įgyvendinimas Airijoje

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie geografinio blokavimo įgyvendinimą Airijoje ir vietos informacijos centrai.

    Airijos Respublikos vėliava

Vykdymo užtikrinimo įstaiga 

Pagalbos linija Lo-call: 1890 432 432

Nacionalinė pagalbos linija: 01 402 5555

Susisiekite su mumis

Pagalba vartotojų organizacijoms

Telefonas: 01–8797620

E. paštas: info@eccireland.ie

Pažeidimams taikomos priemonės

  • Komercinės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą pagal Geografinio blokavimo reglamentą, už trumpą apkaltinamąjį nuosprendį atsako A klasės bauda arba laisvės atėmimu ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, arba abiem atvejais.
    Be to, 2007 m. Vartotojų apsaugos įstatymo (Nr. 19,2007 m.) 77, 78, 80 ir 84 straipsniai taikomi nusikaltimui pagal šias taisykles, nes jie taikomi nusikalstamai veikai pagal tą įstatymą, todėl tuose skirsniuose nuorodos į nusikalstamą veiką pagal tą įstatymą laikomos nuorodomis į nusikalstamą veiką pagal šias taisykles.
    (Žr. susijusį tinklalapį)
  • 2018 m. S.I. Nr. 513 Europos Sąjungos (Nepagrįstas vartotojų geografinis blokavimas) Regulations 2018 Regulation 5 skirtas nusikalstamoms veikoms pagal Reglamentą. (Žr. susijusį tinklalapį)

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Geografinis blokavimas

Komisija panaikino nepagrįstas geografinio blokavimo taisykles, kurios kenkia apsipirkimui internetu ir tarpvalstybinei prekybai ES.

Taip pat žr.