Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pramoninės platformos ir didelio masto bandomieji projektai

Skaitmeninės pramonės platformos yra labai svarbios siekiant, kad Europa pirmautų skaitmeninėje transformacijoje, susiejant technologijų sudedamąsias dalis ir pramonės taikomąsias programas.

    Robotų rankos dirbtuvėse

© image by metamorworks Getty/iStock

Skaitmeninės pramonės platformos yra labai svarbios daugelyje sričių.

Prijungtose išmaniosiose gamyklose jie renka duomenis iš mašinų ir padaro juos prieinamą stebėjimo ir kontrolės programoms. Tokiu būdu trečiosios šalys, remdamosi šiais duomenimis, gali kurti taikomąsias programas.

Skaitmeninės pramonės platformos taip pat yra naudingos energetinių paslaugų teikėjams. Jie gali teikti duomenų paslaugas vartotojams, kad jie galėtų pasinaudoti energijos vartojimo lankstumu buitiniuose prietaisuose, elektra varomose transporto priemonėse ir šildymui. Tai labai svarbus žingsnis siekiant kuo labiau padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir mažinti energijos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Be to, šios platformos gali būti naudojamos siekiant remti ūkininkus pasėlių valdymo srityje. Jie gali integruoti vietos duomenis ir sujungti juos su lauko jutiklių duomenimis, kad būtų galima sodinti sėklas ir optimizuoti vandens naudojimą kiekviename lauke.

Skaitmeninės pramonės platformos, turinčios tinkamus verslo modelius, galėtų padėti kurti rinkos dalyvių ekosistemas daugiapusėje rinkoje. Šios ekosistemos sudaro sąlygas kurti naujus novatoriškus produktus ir paslaugas ir paspartinti pasaulinių standartų kūrimą.

Nors skaitmeninės pramonės platformos yra labai svarbios siekiant integruoti pagrindines skaitmenines technologijas, siekiant palaipsniui plėtoti ir brandinti tokias platformas, reikia vykdyti didelio masto bandomąjį projektą ir eksperimentuoti.

Siekiant sustiprinti Europos konkurencingumą skaitmeninių technologijų srityje, iniciatyva „Europos pramonės skaitmeninimas“ remiamas skaitmeninių pramonės platformų, kurios yra būtinos siekiant integruoti įvairias pagrindines skaitmenines technologijas į realaus pasaulio taikomąsias programas, procesus, produktus ir paslaugas, kūrimas ir didelio masto bandomieji projektai.

ES, valstybės narės ir regionai bendradarbiauja ir bendrai investuoja pagal bendrus prioritetus, kad paskatintų didelio masto bandomuosius projektus. 2018–20 m., investuodama apie 400 mln. EUR, ES sustiprino savo paramą strateginiams naujos kartos platformų kūrimui ir bandomiesiems projektams, vykdydama įvairius didelio masto susiejimo projektus.

Pagal programą „Horizontas 2020“ iš viso buvo skirta apie 1 mlrd. EUR ES investicijų į platformų kūrimą, didelio masto bandomuosius projektus, bandomąsias linijas ir kitą susijusią veiklą pagal EPS iniciatyvą. Kai kurie iš šių projektų jau baigti arba baigiasi, o kiti tik pradedami vykdyti ir bus tęsiami 2023 m. Atsižvelgiant į skaitmeninių pramonės platformų darbo grupės nustatytus prioritetus, šios investicijos buvo nukreiptos į šias sritis:

  • žemės ūkio skaitmeninės integracijos platformos;
  • integracijos platformos ir pažangieji energetikos duomenų sprendimai: susietasis mobilumas, būstas ir prietaisai;
  • išmanioji ligoninė ir sveika gyvensena namuose;
  • skaitmeninių paslaugų platformos pažangiesiems miestams ir kaimo bendruomenėms;
  • skaitmeninės gamybos platformos susietoms išmaniosioms gamykloms.

Be pirmiau minėtų sričių, kompleksiniais OPEN DEI koordinavimo ir paramos veiksmais siekiama sutelkti išteklius, dalytis geriausia patirtimi, stiprinti santykius ir informuoti apie bandomųjų projektų žemės ūkio, energetikos, sveikatos priežiūros ir gamybos srityse rezultatus.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Pramonės rėmimas

ES remia visų Europos įmonių prisitaikymą prie skaitmeninio pasaulio – koordinuoja iniciatyvas, reikiama linkme nukreipia investicijas ir padeda gerinti įgūdžius.

Išsamiau

Taip pat žr.

„Startup Europe“

„Startup Europe“ stiprina tinklų kūrimo galimybes giliųjų technologijų plėtotojams ir ekosistemų kūrėjams, kad būtų paspartintas Europos startuolių augimas.

Skaitmeninimo pramonė

Europos Komisija remia įmones visoje Europoje prisitaikant prie skaitmeninio pasaulio, koordinuodama iniciatyvas, sutelkdama investicijas ir gerindama įgūdžius.

Susijęs turinys