Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma IRT standartizacijos srityje

Patariamoji ekspertų grupė visais su Europos IRT standartizacija susijusiais klausimais.

    Rodyklės visos nukreiptos viena kryptimi ir lėtai krenta į liniją

© iStock by Getty Images - 1139052717 Olivier Le Moal

Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma IRT standartizacijos srityje buvo sukurta Europos Komisijai priėmus sprendimą patarti klausimais, susijusiais su IRT standartizacijos politikos įgyvendinimu (.pdf). Jis susijęs su:

  • galimi būsimi IRT standartizacijos poreikiai remiant Europos teisės aktus, politiką ir viešuosius pirkimus;
  • viešųjų pirkimųtechninės specifikacijos, parengtos pasaulinių IRT standartus rengiančių organizacijų;
  • IRT standartus nustatančių organizacijų bendradarbiavimas;
  • tęstinis planas, kuriame pateikiama daugiametė preliminarios arba papildomos IRT standartizacijos veiklos, kuria remiama ES politikos veikla, poreikių apžvalga.

Daugiašalę suinteresuotųjų subjektų platformą sudaro ES valstybių narių ir ELPA šalių nacionalinių institucijų, Europos ir tarptautinių IRT standartizacijos įstaigų ir suinteresuotųjų subjektų organizacijų, atstovaujančių pramonei, mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei vartotojams, atstovai.

Jam bendrai pirmininkauja Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ bei ryšių generaliniai direktoratai ir posėdžiauja 4 kartus per metus.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

ICT and standardisation

ICT specifications ensure that products can connect and interoperate with each other, boosting innovation, and keeping ICT markets open and competitive.

Taip pat žr.