Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nacionalinės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos

Nacionalinės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos padeda gerinti skaitmeninius įgūdžius nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

    Vaizdinis skaitmeninių įgūdžių atvaizdavimas

© iStock by Getty Images - 1068618692 metamorworks

Nacionalinės ir regioninės koalicijos

Nacionalinės ir regioninės koalicijos suburia įvairius partnerius, kurie rengia konkrečias priemones, kad skaitmeniniai įgūdžiai būtų pritaikyti visiems visuomenės lygmenims. Partneriai yra IRT ir daug IRT naudojančios įmonės, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, švietimo ir užimtumo ministerijos, valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, asociacijos, ne pelno organizacijos ir socialinės organizacijos.

Nacionalinės ir regioninės koalicijos bendradarbiauja tokiose srityse kaip pramonės vadovaujamo mokymo didinimas, įgūdžių sertifikavimas, mokyklų ir universitetų mokymo programų tobulinimas ir informuotumo apie IRT karjerą, ypač tarp jaunimo ir moterų, didinimas.

Nacionalinės ir regioninės koalicijos

Kviečiame susisiekti su savo nacionaline koalicija, kad paremtumėte jų pastangas jūsų šalyje:

Regioninės koalicijos ir partnerystės

Pradėti naują nacionalinę ar regioninę koaliciją

Jei jūsų šalyje nėra nacionalinės koalicijos, galite kreiptis į Skaitmeninių įgūdžių ir darbo grupę, kad aptartumėte, kaip sukurti sėkmingą koaliciją ir padėti jums pradėti.

Naujausios naujienos

ES ir Kanada pradeda skaitmeninę partnerystę strateginiam bendradarbiavimui stiprinti

Šiandien ES ir Kanada sustiprino savo, kaip strateginių ir bendraminčių partnerių skaitmeninėje srityje, santykius.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos

Europos Komisija remia įvairias iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti kompetenciją skaitmeninių įgūdžių srityje įvairiose organizacijose, sektoriuose ir šalyse.

Taip pat žr.

Įsipareigojimai imtis veiksmų

Visos organizacijos, įmonės ir valdžios institucijos raginamos konkrečiai įsipareigoti imtis veiksmų skaitmeninių įgūdžių atotrūkiui Europoje mažinti.