Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kova su dezinformacija internete

Siekdama užtikrinti Europos vertybių ir demokratinių sistemų apsaugą, Komisija kovoja su internetinės dezinformacijos ir klaidingos informacijos sklaida.

Sužinokite apie #FactsMatter kampaniją

fix-empty

Dezinformacija – tai melagingas arba klaidinantis turinys, skleidžiamas siekiant apgauti arba užsitikrinti ekonominę ar politinę naudą ir galintis pakenkti visuomenei. Klaidinga informacija yra melagingas arba klaidinantis turinys, kuriuo dalijamasi be žalingų ketinimų, nors poveikis vis tiek gali būti žalingas.

Dezinformacijos ir klaidingos informacijos plitimas gali turėti įvairių žalingų pasekmių, pavyzdžiui, kelti grėsmę mūsų demokratijai, poliarizuoti diskusijas ir kelti pavojų ES piliečių sveikatai, saugumui ir aplinkai.

Didelio masto dezinformacijos kampanijos yra didelis iššūkis Europai ir joms reikia koordinuoto ES šalių, ES institucijų, interneto platformų, naujienų žiniasklaidos ir ES piliečių atsako. Komisija parengė keletą kovos su dezinformacija iniciatyvų:

  • komunikatas „Kova su internetine dezinformacija. Europos požiūris“ – tai kovos su dezinformacijos plitimu ir ES vertybių apsaugos užtikrinimo priemonių rinkinys;
  • kovos su dezinformacija veiksmų planu siekiama stiprinti ES pajėgumus ir bendradarbiavimą kovojant su dezinformacija;
  • Europos demokratijos veiksmų plane parengtos gairės dėl interneto platformų įsipareigojimų ir atskaitomybės kovojant su dezinformacija;
  • 2018 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas buvo pirmas kartas pasaulyje, kai pramonė savanoriškai susitarė dėl savireguliacijos standartų kovojant su dezinformacija. Ja siekiama 2018 m. balandžio mėn. pateiktame Komisijos komunikatenustatytų tikslų.
  • praktikos kodeksą pasirašiusių šalių vykdoma COVID-19 dezinformacijos stebėsenos programa buvo skaidrumo priemonė siekiant užtikrinti interneto platformų atskaitomybę kovojant su dezinformacija.
  • EDMO yra nepriklausoma observatorija, vienijanti faktų tikrintojus ir akademinius tyrėjus, turinčius patirties internetinės dezinformacijos, socialinės žiniasklaidos platformų, žurnalistų vadovaujamų žiniasklaidos priemonių ir gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis srityje.
  • 2022 m. birželio 16 d. pasirašytame sustiprintame Kovos su dezinformacija praktikos kodekse dalyvauja įvairūs subjektai, kad jie įsipareigotų prisiimti plačius savanoriškus įsipareigojimus kovoti su dezinformacija.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas Naujasis Skaidrumo centras pirmą kartą teikia įžvalgų ir duomenų apie internetinę dezinformaciją

2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą pasirašiusios šalys, įskaitant visas pagrindines interneto platformas („Google“, „Meta“, „Microsoft“, „TikTok“, „Twitter“), šią savaitę įsteigė naują Skaidrumo centrą ir pirmą kartą paskelbė pagrindines ataskaitas apie tai, kaip praktiškai įgyvendinami Kodekso įsipareigojimai.

PRESS RELEASE |
ES kovos su dezinformacija centrai dabar veikia visose ES šalyse

Komisija paskelbė, kad bus sukurti šeši nauji kovos su dezinformacija centrai, kurie taps Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos (EDMO) – nepriklausomos faktų tikrintojų, akademinių tyrėjų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų platformos, padedančios kovoti su dezinformacija Europoje – dalimi.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas

Europos Sąjunga remia žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą kaip šiuolaikinės demokratijos ramsčius ir laisvų bei atvirų diskusijų sąlygas.

Išsamiau

2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas

Pagrindinės interneto platformos, besiformuojančios ir specializuotos platformos, reklamos sektoriaus dalyviai, faktų tikrintojai, moksliniai tyrimai ir pilietinės visuomenės organizacijos, vadovaudamosi 2021 m. gegužės mėn. Komisijos gairėmis, pateikė griežtesnį Kovos su...

Taip pat žr.

Multimedijos veiksmai

ES daugialypės terpės veiksmais siekiama sustiprinti naujienų apie ES reikalus teikimą visos Europos požiūriu.

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas niekada nebuvo toks svarbus, kaip dabar. Tai leidžia visų amžiaus grupių piliečiams naršyti šiuolaikinėje naujienų aplinkoje ir priimti pagrįstus sprendimus.