Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Saugesnio interneto centrai

Saugesnio interneto centrai informuoja, konsultuoja ir padeda vaikams, tėvams, mokytojams ir globėjams skaitmeniniais klausimais ir kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Saugesnio interneto centrai (SIC) paprastai teikia trijų rūšių paslaugas:

  1. nacionalinis informuotumo centras, kurį organizuoja tinklas „Insafe“;
  2. pagalbos linija, kurią taip pat organizuoja „Insafe“;
  3. per Tarptautinę interneto karštųjų linijų asociaciją (INHOPE) organizuota karštoji linija.

Saugesnio interneto centrai taip pat remiasi jaunimo konsultacijomis per jaunimo forumus. SIC šiuo metu bendrai finansuoja Europos Komisija pagal Skaitmeninės Europos programą.

Daugumoje valstybių narių veikia saugesnio interneto centrai. Jie bendradarbiauja ir keičiasi ištekliais bei geriausios praktikos pavyzdžiais ES lygmeniu per portalą betterinternetforkids.eu – ES vaikų saugumo internete centrą.

Ką veikia sąmoningumo centrai?

  • Didinti informuotumą apie saugumą internete ir galimą riziką, su kuria jaunimas gali susidurti internete
  • Stebėti naujas tendencijas
  • Vykdyti kampanijas ir rengti informacinę medžiagą tėvams, vaikams ir mokytojams
  • Rengti informacines sesijas ir renginius, kurių didžiausia – Saugesnio interneto diena,visame pasaulyje minima kasmet vasario mėn.
  • siekti įgalinti vaikus, jaunimą, tėvus, globėjus ir mokytojus, kad jie turėtų reikiamų įgūdžių ir strategijų, kad galėtų pasinaudoti galimybėmis, kurias gali suteikti skaitmeninės technologijos;

Ką veikia pagalbos linijos?

Pagalbos linijos konsultuoja jaunimą, tėvus ir globėjus žalingo turinio, kontaktų ir elgesio internete klausimais. Jie sprendžia tokius klausimus kaip patyčios kibernetinėje erdvėje, viliojimas ir duomenų privatumas, taip pat santykių internete klausimus.

Ką veikia karštosios linijos?

Specialiosios telefono linijos suteikia galimybę visuomenės nariams anonimiškai pranešti apie neteisėtą turinį (pvz., seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą).

Ką veikia jaunimo grupės?

Jaunimo forumų tikslas – suteikti jaunimui daugiau galių sukuriant bendrą platformą, kurioje jie galėtų reikšti savo nuomonę ir keistis žiniomis apie interneto technologijas. Jos taip pat gali dalytis naujais ištekliais ir juos diegti tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Jaunimo grupės nariai veikia kaip bendraamžių ambasadoriai ir pataria, kaip saugiai naudotis internetu.

Ką siūlo platforma betterinternetforkids.eu?

Paskutinės naujienos

BROCHURE |
DSA explained - Measures to protect children and young people online

The Digital Services Act (DSA) rules address issues such as cyberbullying, illegal content, the simplification of terms and conditions, and many others. This booklet explains in simple terms what the DSA has put in place to protect children and young people under the age of 18.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kurti geresnį internetą vaikams

Strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI+) bus užtikrinta, kad vaikai būtų apsaugoti, gerbiami ir įgalinti internete.

Išsamiau

Taip pat žr.

Saugesnio interneto forumas

Saugesnio interneto forumas yra pagrindinė kasmetinė tarptautinė konferencija vaikų saugumo internete Europoje klausimais.

Saugesnio interneto diena

Saugesnio interneto diena skatina vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis visame pasaulyje.

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė padeda gerinti ES valstybių narių veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą, kad vaikai, naudodamiesi internetu, būtų saugūs.