Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Savireguliacija siekiant vaikams geresnio interneto

Savireguliacija buvo viena iš Europos strategijos, kuria siekiama sukurti geresnį internetą vaikams, priemonių.

  Vaikų grupė bibliotekoje sėdi priešais kompiuterius, su suaugusiu vadovu

© iStock by Getty Images -611189966 Rawpixel

Darbas bus tęsiamas pagalElgesio kodeksądėl pagal amžių tinkamo dizaino

***************************************************

Tai, kaip vaikai naudojasi internetu ir mobiliosiomis technologijomis, ir toliau keičiasi, tačiau interneto galimybės būti galimybių šaltiniu jaunimui, kai juo naudojamasi saugiai ir atsakingai, išlieka tos pačios.

Siekdama užtikrinti, kad šis potencialas būtų išnaudotas ir kad vaikai, tėvai ir mokytojai galėtų naudotis tinkamomis priemonėmis ir informacija, kad galėtų saugiai naudotis internetu, Komisija remia sektoriaus savireguliavimą. Savireguliacija leidžia pramonei sukurti sistemą, pagal kurią ji galėtų greitai spręsti bet kokias galinčias kilti saugumo problemas.

Aljansas už geresnę nepilnamečių apsaugą internete

Aljansas, kuriuo siekiama geriau apsaugoti nepilnamečius internete, yra savireguliavimo iniciatyva, kuria siekiama pagerinti interneto aplinką vaikams ir jaunimui. Aljanso struktūra išdėstyta jo tikslų pareiškime. Tikslo pareiškime įmonės sutiko pažaboti žalingą turinį, žalingą elgesį ir žalingus kontaktus, įskaitant patyčias kibernetinėje erdvėje, seksualinį prievartavimą ir smurtinio turinio poveikį. Tai bus daroma trimis veiksmų kryptimis:

 1. Naudotojų įgalinimas siekiant skatinti aktyviau naudoti tėvų priemones, turinio klasifikaciją ir kitas saugumo internete priemones. Ataskaitų teikimo priemonės bus prieinamesnės ir patogesnės naudoti. Įmonės taip pat daug dėmesio skirs tolesnių priemonių, pavyzdžiui, grįžtamosios informacijos ir pranešimų, tobulinimui.
 2. Įmonės įsipareigoja intensyvinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, be kita ko, atsižvelgdamos į atitinkamą NVO, pilietinės visuomenės, Europos, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų bei tarptautinių organizacijų indėlį.
 3. Aljanso nariai ketina didinti informuotumą, taip pat skatinti ir didinti prieigą prie teigiamo, šviečiamojo ir įvairaus turinio internete.

Vadovo koalicija už geresnį internetą vaikams

Generalinio direktoriaus koalicijos logotipas

Generalinių direktorių koalicija, kuria siekiama sukurti geresnį internetą vaikams, yra kooperacinė ir savanoriška koalicija, kurios tikslas – reaguoti į kylančius iššūkius, susijusius su įvairiais būdais, kuriais jaunieji europiečiai naudojasi internetu. Koaliciją pasirašiusios bendrovės įsipareigojo imtis pozityvių veiksmų, kad internetas taptų saugesne vieta vaikams. Jie įsipareigojo imtis veiksmų 5 srityse:

 1. paprastos ir patikimos ataskaitų teikimo priemonės naudotojams
 2. pagal amžių tinkami privatumo nustatymai
 3. platesnis turinio klasifikavimo naudojimas;
 4. platesnis tėvų kontrolės priemonių prieinamumas ir naudojimas;
 5. veiksmingas seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos šalinimas

Koalicijos darbo plane, pridėtame prie pareiškimo dėl tikslo, pateikiami kiekvieno iš šių veiksmų įgyvendinimo terminai ir veiklos rodikliai. Bendrovės parengė veiksmų ataskaitas apie pirmaisiais metais atliktą darbą.

Koaliciją pasirašiusios bendrovės

Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom - Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research In Motion, RTL Group, Samsung, Skyrock, Stardoll, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor Group, Tuenti, Vivendi ir Vodafone.

Saugesnės socialinės tinklaveikos principai

Saugesnių socialinių tinklų principai – tai savireguliavimo susitarimas, kurį pasirašė pagrindiniai Europos socialinių tinklų paslaugų teikėjai, įsipareigoję įgyvendinti priemones, kuriomis užtikrinamas nepilnamečių saugumas naudojantis jų paslaugomis.

Principų priėmimas yra 2008 m. sušauktos Socialinių tinklų darbo grupės laimėjimas. Darbo grupė subūrė 18 didžiausių Europos socialinių tinklų, taip pat tyrėjus ir vaikų gerovės organizacijas, kad aptartų būdus, kaip pagerinti vaikų, besinaudojančių socialiniais tinklais, saugumą. Buvo siekiama parengti gaires, kaip jaunuoliai galėtų naudotis socialiniais tinklais. Šias gaires Europos pramonė turi priimti savanoriškai.

Pasiektas įsipareigojimas nustatyti pagrindinius saugesnių socialinių tinklų principus, kuriuos pasirašė 21 įmonė.

Europos saugesnio naudojimosi judriuoju ryšiu sistema

Europos saugesnio jaunesnių paauglių ir vaikų naudojimosi judriuoju ryšiu sistema (.pdf) yra aukšto lygio grupės diskusijų, kuriose nustatytos priemonės, kurias pasirašiusios šalys įsipareigoja įgyvendinti savo paslaugų srityje Europoje, rezultatas, įskaitant:

 • Suaugusiųjų turinio prieigos kontrolė
 • Tėvams ir vaikams skirtos informuotumo didinimo kampanijos
 • Komercinio turinio klasifikavimas pagal nacionalinius padorumo ir tinkamumo standartus
 • kova su neteisėtu turiniu mobiliuosiuose telefonuose.

Nacionaliniai kodeksai pasirašyti remiantis Europos sistema

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. liepos 19 d.

Paskutinės naujienos

NEWS ARTICLE |
BIK+ strategijos 2-ųjų metinių minėjimas

Minint BIK+ strategijos 2-ąsias metines, mes išleidžiame „amžiaus užtikrinimo priemonę“, pramonės įsivertinimo klausimyną, naują „BIK politikos stebėsenos ataskaitą“ ir atnaujintą ES oficialių tekstų, susijusių su vaikais skaitmeniniame pasaulyje, rinkinį.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kurti geresnį internetą vaikams

Strategija dėl vaikams geresnio interneto (VGI+) bus užtikrinta, kad vaikai būtų apsaugoti, gerbiami ir įgalinti internete.

Taip pat žr.

Saugesnio interneto forumas

Saugesnio interneto forumas yra pagrindinė kasmetinė tarptautinė konferencija vaikų saugumo internete Europoje klausimais.

Saugesnio interneto diena

Saugesnio interneto diena skatina vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis visame pasaulyje.

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė

Saugesnio interneto vaikams ekspertų grupė padeda gerinti ES valstybių narių veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą, kad vaikai, naudodamiesi internetu, būtų saugūs.

Saugesnio interneto centrai

Saugesnio interneto centrai informuoja, konsultuoja ir padeda vaikams, tėvams, mokytojams ir globėjams skaitmeniniais klausimais ir kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus internete.