Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES atbalsts pētniekiem un digitālajiem novatoriem

Komisija piedāvā plašu atbalstu pētniekiem un digitālajiem novatoriem, sākot no tādām programmām kā “Apvārsnis Eiropa” un beidzot ar inovācijas finansējumu un daudz ko citu.

EiropasSavienība (ES) ir pasaulē lielākais zinātniskais spēks. Tā veido gandrīz trešdaļu no visas pasaules zinātnes un tehnoloģiju ražošanas. Tagad tā strādā, lai nodrošinātu, ka pētnieku un digitālo novatoru idejas kļūst par veiksmīgiem produktiem un tehnoloģijām.

Viens no ES digitālās desmitgades mērķiem ir veicināt pētniecību un inovāciju. Tās mērķis ir divkāršot ES vienradžu skaitu — uzņēmumus, kuru vērtība ir USD 1 miljards un kuri nav iekļauti biržas sarakstā. Un tā vēlas 2020. gados turpināt augt novatoriskos augošos uzņēmumus.

Tāpēc ES atbalsta pētniekus un digitālos novatorus, izmantojot tādas programmas kā:

 • “Apvārsnis Eiropa”
 • Jauna inovāciju programma
 • Eiropas Inovācijas padome
 • Inovācijas radars

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par katru no šīm iniciatīvām.

“Apvārsnis Eiropa”

Pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” ir līdz šim lielākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets 2021.–2027. gadam ir 95 miljardi EUR un kurā nav iekļautas publiskās un privātās investīcijas, ko piesaista projekti.

Tās finansējums ir palīdzējis indivīdiem un grupām sasniegt sasniegumus un atklājumus, piemēram, melno caurumu attēlus kosmosā un pasaulē pirmos uzņēmumus laboratorijās, piemēram, finansēt BioNTech to Covid-19 mRNS vakcīnai. Un, tas palīdz ieviest šīs idejas no laboratorijas uz tirgu.

Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” galvenā uzmanība ir pievērsta pētniecībai un inovācijai vairākās jomās, tostarp: 

 • Mākslīgais intelekts un robotika
 • Nākamās paaudzes internets
 • Augstas veiktspējas skaitļošana
 • Lielie dati
 • Svarīgākās digitālās tehnoloģijas
 • 6G

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansēšanas iespējas ir uzskaitītas īpašā finansējuma un konkursu lapā. Tiešas konsultācijas ir pieejamas programmas “Apvārsnis Eiropa” valstu kontaktpunktiem. Valstu kontaktpunkti sniedz norādījumus par: 

 1. izvēloties attiecīgos pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” tematus un darbības veidus;
 2. administratīvās procedūras un līgumiskie jautājumi;
 3. apmācība un palīdzība saistībā ar priekšlikumu sagatavošanu;
 4. dokumentu, piemēram, veidlapu, pamatnostādņu un rokasgrāmatu, izplatīšana;
 5. partneru meklēšana.

Horizon rezultātu platforma reklamē aptuveni 1350 projektu rezultātus, palīdzot tos saskaņot ar partneriem, investoriem progresīvās tehnoloģijās un atrast licences līgumus.

Jauna Eiropas inovāciju programma

Jaunā Eiropas inovāciju programma Eiropai izvirzīs vadošo lomu dziļo tehnoloģiju inovācijas un jaunuzņēmumu jomā. Tās mērķis ir palīdzēt Eiropai izstrādāt jaunas tehnoloģijas, lai risinātu neatliekamas sabiedrības problēmas. Tas uzlabos jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu piekļuvi finansējumam un uzlabos apstākļus, lai novatori varētu eksperimentēt.

Turklāt Eiropas inovāciju programma radīs “reģionālās inovācijas ielejas”, lai stiprinātu un savienotu inovācijas dalībniekus Eiropā, tostarp atpalikušajos reģionos. Tas arī palīdzēs piesaistīt un noturēt talantus, izmantojot apmācību un atbalstu.

Eiropas Inovācijas padome

Eiropas Inovācijas padome (EIC) ir vērienīga iniciatīva, lai zinātni pārvērstu uzņēmējdarbībā. Tā piedāvā dotācijas un pašu kapitālu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jaunuzņēmumiem, lai atbalstītu revolucionāras inovācijas no agrīnā posma pētniecības līdz koncepcijas pierādīšanai, tehnoloģiju nodošanai un izvēršanai.

EIP pati piedāvā finansējumu tādiem novatoriem kā uzņēmēji, uzņēmumi un pētnieki. Tās var saņemt finansējumu līdz EUR 2,5 miljoniem, lai tās varētu izstrādāt iedarbīgus un mērogojamus projektus. Tikmēr finansējumu līdz EUR 4 miljonu apmērā var izmantot, lai partneri no dažādām ES daļām varētu kopīgi izstrādāt inovatīvas idejas.

Jaunais EIP kapitāla fonds nodrošina kapitālu no 0,5 līdz 15 miljoniem eiro revolucionāriem inovācijas uzņēmumiem, kas atlasīti EIP Accelerator apvienotajam finanšu atbalstam.

EIP Kopienas platformā ir virkne citu atbalsta iespēju pētniekiem un digitāliem novatoriem.

Inovācijas radars

Inovācijas radars identificē inovācijas ar augstu potenciālu un galvenajiem novatoriem ES finansētos projektos. Tas parāda ES inovācijas finansējuma sasniegumus un palīdz cilvēkiem sazināties ar novatoriem, kuriem ir potenciāls atkārtot panākumus, ko guvuši citi Eiropas uzņēmumi, kuri saņēma ES finansējumu, piemēram, Skype, TomTom un ARM Holdings.

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Finansējums digitalizācijai daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam

ES ilgtermiņa budžets, kas pazīstams arī kā daudzgadu finanšu shēma, veicinās digitālās tehnoloģijas un atbalstu atveseļošanai pēc pandēmijas.

Skatīt arī

ES atbalsts izglītībai un apmācībai

The Commission offers a number of education and training opportunities to help you get started in digital, such as entrepreneurship guidance, exchanges and more.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju pieejamību uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.